Erasmus+ viimane projektikohtumine Hispaanias12.10.2023

29. september osalesid Tallinna Õpetajate Maja koolitusjuht Inese, õppelogistik Maris, Tallinna Mahtra Põhikooli õpetaja Anni ja Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õpetaja Marina viimasel Erasmus+ projektikohtumisel Hispaanias, Almerias.

Terve nädal tutvuti kohaliku kultuuriga ning hariduseluga: käidi külas kahes koolis, kus oluliseks fookuseks on soolise võrdõiguslikkuse teemad ning kaasav haridus. Saime kogeda, kuidas kohalik kogukond panustab koolielu parendamisse, et muuta kooli ümbrus roheliseks ja meeldivaks õppekeskkonnaks ja vabaaja veetmise paigaks. Õpilased uhkusega hooldavad oma kooliaeda ning tutvustasid külalistele. Saime maitsta kooliaias kasvatatud oliividest tehtud õli. Nägime videoid, mida koos õpilastega on tehtud võrdõiguslikkuse teemal.

Viimane kohtumine võttis kokku kogu Erasmus+ projekti töö – analüüsisime ning reflekteerisime seni tehtut koos teiste partnerriikidega Itaaliast ja Poolast. Projekti raames valmis neli e-kursust, mille piloteerimisel osalesid õpetajad neljast riigist:

  • 21.sajandi õpiruumi e-kursus (tutvustab õpetajatele kaasaegse õpiruumi kontseptsiooni ja esimesi samme muutuste käivitamiseks oma koolis)
  • Universaalne õpidisain ja koostöine õppimine (tutvustab nende lähenemiste põhimõtteid ja annab ideid nende rakendamiseks õppetöös)
  • Digitaalsed tööriistad kaasavas hariduses (pakub õpetajale laia valiku erinevaid veebipõhiseid lahendusi erinevate neurokognitiivsete õppimise aspektide toetamiseks)
  • e-Twinning (tutvustab e-Twinningu platvormi ja selle võimalusi)

E-kursustest võttis osa 77 õpetajat neljast riigist. Õpetajate tagasisidedest selgub, et nad on katsetanud e-kursustes käsitletud uusi lähenemisi, meetodeid ning platvorme ja kavandanud nendest lähtuvalt väikseid muudatusi õppeprotsessis. E-kursustel osalemisvõimalust on plaan pakkuda ka laiemale õpetajaskonnale (hetkel on need inglise, poola, hispaania ja itaalia keelsed ning mahult umbes 2-4 akadeemilist tundi).

Lisaks e-kursustele valmis ka projekti koduleht ning interaktiivne kaart, kus on kaardistatud Euroopa õpetajate koolituskeskused. Omavaheline koostöö jätkub Eesti õpetajatele Kogemuste kooli raames õppeaasta teises pooles, kus partnerid tutvustavad oma häid hariduspraktikaid. Lisaks tuleb üks Hispaania õpetaja Tallinna Mahtra Põhikooli töövarjuks.

Rõõm on tõdeda, et peamine eesmärk sai saavutatud – haridusvaldkonna heade praktikate jagamine Euroopa-üleselt. Kokkuvõttes oli tegemist väga intensiivse tööperioodiga, kuid oleme tänulikud ja õnnelikud väärtusliku kogemuse eest ja uhked saavutatu üle!

Galerii

SaadaSaada päring