Geograafia

Geograafia võrgustikul toimus see kevad kolm sündmust, kus osales kokku 63 haridustöötajat

Geograafia õpetajad tutvusid kevadel Tallinna Tehnikaülikooli rohetehnoloogiaga ja ringmajandusega ning omab teadmisi värvilisest maavarakaubandusest, mis praegu EUs ja kaugemal toimumas. Estonian Association of Hydrogen Technologies tutvustas vesinikuenergia teemat ning mis on selle peamised kasutusvaldkonnad. Õppeaasta lõpus külastati Palade Loodushariduskeskust Hiiumaal, kus tutvustati erinevaid õuetunni teemasid, kivimeid ja fosiile ning plastjäätmete ümbertöötlemise kohta.

Sügisel on tulemas mitmeid huvitavaid koolitusi ja sündmusi, mille kohta ilmub info augustikuu jooksul!

Toimunud koolitused

Palade Loodushariduskeskuse ja kogu õppekompleksi külastus/õppekäik (Hiiumaal)

Palade Loodushariduskeskuse ja kogu õppekompleksi külastus/õppekäik (Hiiumaal)

13.-14. juuni 2024
2022/23. õa oli loodushoiuaasta ja 2023/24 on keele- ja kultuuri (pärandkultuuri) aasta ja nende mõlema teema-aasta raames tutvume 450 miljoni aasta vanuse Hiiumaaga, märkame saare eluta looduse omapära, ilu ja vajalikkust ümbritsevas looduses ja määrame erinevaid kivimeid ja fossiile, osaleme töötubades ja õppekäikudel - neid omandatud teadmisi ja oskusi ning uusi ideid saab õpetaja rakendada hiljem oma ainetundides.
Vaata lähemalt
Vesinikuenergia tootmine ja kasutamine Eestis

Vesinikuenergia tootmine ja kasutamine Eestis

10.aprill 2024, kell 14:00-17:00
Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna õpetajad saavad uusi teadmisi vesiniku kui tuleviku keskkonnasäästliku energiakandja kohta (Tallinn 2035 arengustrateegia strateegiline siht „Roheline pööre“)
Vaata lähemalt
Rohetehnoloogia ja ringmajandus + uudised TalTech’ist

Rohetehnoloogia ja ringmajandus + uudised TalTech’ist

7. veebruar 2024, kell 16:00-18:15
Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna õpetajad saavad uusi teadmisi rohetehnoloogia ja ringmajanduse kohta (Tallinn 2035 arengustrateegia strateegiline siht „Roheline pööre“)
Vaata lähemalt

Võrgustiku juhid

Pilvi Tauer

pilvi.tauer@pmg.edu.ee (sisulised küsimused)


Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik

Maris Uusküla

Maris Uusküla

õppelogistik
(+372) 5434 0882
maris@opetajatemaja.ee
EST, ENG
SaadaSaada päring