Toimunud koolitused

Draamaklubi: Objektidega lugude jutustamine

Draamaklubi: Objektidega lugude jutustamine

17.mai, kell 14:00-17:00
Koolituse käigus tutvume visuaalse mõtlemise mallidega ning avastame nukuteatri võtmestikku kasutades võimalusi, kuidas „ellu äratatud“ objektide abil lugusid jutustada.
Vaata lähemalt
Lasteaedade tervisemeeskondade inspiratsioonipäev

Lasteaedade tervisemeeskondade inspiratsioonipäev

08.05.2024 kell 10.00-15.00
Inspiratsioonipäeva eesmärk on toetada lasteaedade tervisemeeskondade võrgustiku edendamist läbi parimate praktikate jagamise ja üksteiselt õppimise. Kohtumisel toimub kolm töötuba, mille eestvedajateks on Tallinna kolme lasteaia tervisemeeskondade liikmed. Iga osaleja saab endale valida 2 töötuba, millest osa võtta. Lisaks töötubadele toimuvad ühised liikumispausid jms tervistavad-turgutavad tegevused.
Vaata lähemalt
Kogemuste Kool: Tallinna Euroopa Kooli kogemus mitmekeelse rahvusvahelise hariduse pakkumisel Eestis

Kogemuste Kool: Tallinna Euroopa Kooli kogemus mitmekeelse rahvusvahelise hariduse pakkumisel Eestis

7.mai, kell 9:30 - 13:00
Anda põhjalik ülevaade mitmekeelse ja mitmekultuurilise rahvusvahelise kooli tööst Eestis. Tutvustada Euroopa Koolide võrgustikku ja õppekava. Tutvustada koolis pakutavaid tugiteenuseid. Läbi praktiliste näidete ja tunnikülastuste inspireerida osalejaid looma avatud ja kaasavaid õpikeskkondi.
Vaata lähemalt
MEKK: LAK-õppe rakendamine 4.klassis

MEKK: LAK-õppe rakendamine 4.klassis

15.04; 29.04; 6.05
Kolmest moodulist koosneva koolituse eesmärk on tutvustada ning katsetada parimaid praktikaid eestikeelse õppe rakendamisel teises kooliastmes.
Vaata lähemalt
MEKK: Ületulek eestikeelsele õppele alushariduses

MEKK: Ületulek eestikeelsele õppele alushariduses

11.04, 24.04, 30.04 kell 13:30-17.00;
Koolituse eesmärk on anda lasteaia õpetajatele vajalikud oskused ja vahendid, et alustada sügisel eestikeelse õppega oma rühmas.
Vaata lähemalt
Kogemuste Kool: Uuenduslik keeleõpe lasteaias

Kogemuste Kool: Uuenduslik keeleõpe lasteaias

24.04.2024 kell 13.00-16.00
Selle Kogemuste Kooli raames saad osa lausa kahe lasteaia kogemustest ja headest praktikatest! Tallinna Paekaare Lasteaed tutvustab osalejatele oma Keelelinnakut ja räägitakse, mis on õhinapõhine keeleõppe läbi liikumise, laulude ja luuletuste. Tallinna Liikuri Lasteaia meeskond tutvustab, kuidas digi- ja tehnoloogiliste vahendite abil õpetada eesti keelt muukeelsetele lastele.
Vaata lähemalt
Koolide tervisemeeskondade inspiratsioonipäev

Koolide tervisemeeskondade inspiratsioonipäev

23.04.2024 kell 10.00-15.30
Inspiratsioonipäeva eesmärk on toetada koolide tervisemeeskondade võrgustiku edendamist läbi parimate praktikate jagamise ja üksteiselt õppimise. Seekord on inspiratsioonipäeva fookusteema "Liikumine". Kohtumisel toimub kaks töötuba, mille eestvedajateks on Tallinna kahe kooli tervisemeeskondade liikmed, lisaks sissejuhatav ettekanne TÜ Liikumislabori poolt. Lisaks töötubadele toimuvad ühised liikumispausid jms tervistavad-turgutavad tegevused.
Vaata lähemalt
Tõsimängude lõimimine õppetöösse

Tõsimängude lõimimine õppetöösse

16.04.2024 kell 10.30-16.00
Mänge, mis on disainitud harivate eesmärkide saavutamiseks, nimetatakse ka tõsimängudeks. Võrreldes teiste meediakanalitega, on mäng interaktiivne, mis tõstab selle mõjukust mitmekordselt. Tõsimängudel on oluline roll ka hariduses – tegemist on suurepärase vahendiga erinevate õppeainete lõiminguks. Mida aktiivsem on õppija, seda tulemuslikum on õppimine. Lisaks ei ole olemas õppeainet, mida ei saaks mängulisel viisil õppida ning õpetada.
Vaata lähemalt
ICT and AI in teaching and learning English – inglise keeles

ICT and AI in teaching and learning English – inglise keeles

Palume registreerumisel jälgida, et võimalik on osaleda kõikidel kuupäevadel: 04.04.2024, 11.04.2024 kell 16:00-17:30.
KOHAD TÄITUNUD! A short specialised training tailored for English as a Foreign Language (EFL) teachers seeking to embrace the potential of Information and Communication Technology (ICT). It is designed to integrate technology in the form of a wide range of digital tools, educational apps, online platforms, and digital resources into your English lessons. It presents the role of AI in personalising language learning and increasing student engagement and learning outcomes. This training places a strong emphasis on hands-on experience.
Vaata lähemalt
MEKK: Seminaripäev klassiõpetajatele Tallinna Läänemere Gümnaasiumis

MEKK: Seminaripäev klassiõpetajatele Tallinna Läänemere Gümnaasiumis

10.04 kell 8.00- 14.00;
Koolituse eesmärk on tutvuda teise kooli parimate praktikatega eestikeelse õppe rakendamisel esimeses kooliastmes. Lisaks tunnivaatlusele toimub seminar, kus pika kogemusega õpetajad annavad edasi toimivaid praktikaid eestikeelses õppes ning arutlevad murekohtade üle.
Vaata lähemalt
MEKK: Ületulek eestikeelsele õppele 1.klassis

MEKK: Ületulek eestikeelsele õppele 1.klassis

10.04; 17.04; 2.05; 8.05
Koolituse eesmärk on tutvustada ning katsetada parimaid praktikaid eestikeelse õppe rakendamisel esimeses kooliastmes.
Vaata lähemalt
Draamaklubi: Visuaalse mõtlemise käivitamiseks sobilikud mängud- ja keskendumisharjutused nukuteatri võtmes

Draamaklubi: Visuaalse mõtlemise käivitamiseks sobilikud mängud- ja keskendumisharjutused nukuteatri võtmes

9. aprill 2024, kell 14.00-17.00
Koolituse läbiviija pakub võimalust minna mängulist teed pidi nukuteatrimaailma telgitagustesse
Vaata lähemalt
Kirjandusklubi: Lastekirjanduse roll II kooliastmes

Kirjandusklubi: Lastekirjanduse roll II kooliastmes

02.04.2024 kell 14.00-17.00
Koolitusel saab ülevaate uue aastatuhande noortele mõeldud raamatutest (sh sõnatutest raamatutest), saab ideid ja harjutusi loovkirjutamise õpetamiseks. Samuti saab ülevaate illustratsioonist noortekirjanduses, et arendada noorte kunstimeelt.
Vaata lähemalt
Tark väike tarbija – koolitus lasteaia õpetajatele

Tark väike tarbija – koolitus lasteaia õpetajatele

27.03 kell 14:00-15:30
Koolituse eesmärk on anda lasteaia õpetajatele vajalikud oskused ja vahendid, et tutvustada lastele tarbijahariduse põhitõdesid. Lõpurühmade lapsed veel üksi kaupluses ei poodle, kuid kooli minekuga kaasnevad ka esimesed iseseisvad ostud. Selleks ajaks on lapsel hea ja kasulik omada teadmisi, mis aitavad edukalt toimetada ja häid valikuid teha.
Vaata lähemalt
Kogemuste Kool: Maailmahariduslike teemade käsitlemine lasteaias

Kogemuste Kool: Maailmahariduslike teemade käsitlemine lasteaias

26.03.2024 kell 12.20-17.00
Koolitusel osaleja omandab oskused, kuidas maailmahariduslikke teemasid lõimida lasteaia õppetegevustega ja siduda õppekavaga, oskab maailmahariduslikke juhendmaterjale kasutada loovalt oma töös.
Vaata lähemalt
Konfliktidega toimetulek ja turvalise klassiruumi loomine

Konfliktidega toimetulek ja turvalise klassiruumi loomine

7.03.2024 ja 19.03.2024 kell 9.00-15.30
Taastav õigus on mõtteviis, mis viimastel aastatel on laiemat kõlapinda leidnud. Taastavas koolis tegeletakse teadlikult suhete loomise, hoidmise ja suhete parandamisega, kui need on konfliktsed või katkenud. Koolitus sisaldab lihtsaid ja jõukohaseid praktikaid ja viise taastava kooliruumi loomiseks. Tegemist on kogemuskoolitusega, kus on suur rõhk aktiivsetel ja kaasavatel õppimismeetoditel.
Vaata lähemalt
Kogemuste kool: Multikultuursus eesti õppekeelega koolis

Kogemuste kool: Multikultuursus eesti õppekeelega koolis

Esmaspäev, 18. märts kell 12.45-15.45.
Ülevaade Tallinna Südalinna Kooli kogemusest muukeelsete õpilaste ja multikultuursuse osas. Tallinna Südalinna Kooli mudeli tutvustus. (vastuvõtt, kohanemine, keeleõpe, õppetöö kohandamine; kogupäevakooli mudel jms).
Vaata lähemalt
Kogemuste Kool: Soome alushariduse parimad praktikad (eesti keeles)

Kogemuste Kool: Soome alushariduse parimad praktikad (eesti keeles)

18.03.2024 kell 13.00-16.00
Lühiülevaade Soome alushariduse korraldusest, õppekavast. Lasteaia töökorraldus, meeskonnad, lapse arenguplaan. Lapse arengu toetamine, erivajadusega laps rühmas ja multikultuurne keskkond lasteaias. Tutvume üksteisega mängu, laulu ja tantsu kaudu. Proovime koos, milliseid avastusi harjutused tekitavad. Eesmärk on luua üheskoos kaasahaarav, rõõmus ja loov emotsionaalne kogemus.
Vaata lähemalt
Practical Seminar for foreign language teachers, inglise keeles

Practical Seminar for foreign language teachers, inglise keeles

15.märts, kell 10:00 - 14:00
The seminar consists of a series of practical tips on vocabulary teaching to help the teacher in a variety of teaching situations to decide which vocabulary items to teach and how, and which kinds of learning and teaching strategies are likely to work well - or not so well.
Vaata lähemalt
Draamaklubi: Protsessdraama töötuba

Draamaklubi: Protsessdraama töötuba

13.märts 2024, kell 15:00 - 18:00
Töötuba sisaldab tööd lugudega ja lugude jagamist draamameetoditel. Osalemist ja koosloomet toetavad draamavormid.
Vaata lähemalt
Kogemuste Kool: Kirjanduse ja draamaõppe lõiming Rahumäe Põhikoolis

Kogemuste Kool: Kirjanduse ja draamaõppe lõiming Rahumäe Põhikoolis

jääb ära
Õpetaja saab võimaluse tutvuda Tallinna Rahumäe Kooli kirjanduse ja draamaõppe lõiminguga.
Vaata lähemalt
Good practices of inclusive learning in Italy – inglise keeles

Good practices of inclusive learning in Italy – inglise keeles

jääb ära
jääb ära
Vaata lähemalt
Bilingual teaching programme in Andalusia: CLIL and other related methodological approaches – inglise keeles

Bilingual teaching programme in Andalusia: CLIL and other related methodological approaches – inglise keeles

Palume registreerumisel jälgida, et võimalik on osaleda kõikidel kuupäevadel: 20.02.2024, 27.02.2024 kell 16:00-17:30.
Within two trainings Daniel Prados will explain bilingual teaching programme in Andalusia and gives examples of good practices and methodologies for bilingual schools. Subjects that will be discussed are: CLIL methodology, other related active methods: communicative approach, task-based learning, flipped classroom, cooperative learning, etc, use of ICT tools in the CLIL classroom.
Vaata lähemalt
Peretöö nõustamises

Peretöö nõustamises

26.02.2024 ja 27.02.2024 kell 11.00-16.30
Tulemusliku koostöö saavutamine pere ja võrgustiku vahel keerulistes olukordades on võimalik läbi teadliku tegevuse. Koolitusel saavad õppijad tegevuslike meetodite toel ülevaate enesemääramisteooriast, selle rollist koostöö õnnestumisel, praktiseerivad aktiivset kuulamist, õpivad kaardistama ning aktiveerima pere ja võrgustiku ressursse.
Vaata lähemalt
Draamaklubi: Mängude rakendamine töös noortega

Draamaklubi: Mängude rakendamine töös noortega

14.veebruar, kell 15:00 -18:00
KOHAD ON TÄITUNUD! Töö keskendumise, tähelepanu, improvisatsiooni, koostöö, koordinatsiooni ja rütmitunnetuse parendamiseks. Praktiliste harjutuste tegemine.
Vaata lähemalt
Kirjandusklubi: Võõrkeeleõpe lastekirjanduse toel

Kirjandusklubi: Võõrkeeleõpe lastekirjanduse toel

14.02.2024 kell 14.00-17.00
Koolitusel saab ülevaate uue aastatuhande eesti lastekirjanduse tõlgetest teistesse keeltesse, lihtsa keelega raamatutest ja sõnatutest raamatutest ning kuidas neid koolitöös kasutada. Samuti saab ülevaate illustratsioonist noortekirjanduses, et arendada noorte kunstimeelt.
Vaata lähemalt
Lugude jutustamine ning narratiivne lähenemisviis lasteaias

Lugude jutustamine ning narratiivne lähenemisviis lasteaias

6.02.2024 kell 10.30-16.00
Koolitusel saab ülevaate narratiivsest käsitusest lasteaias. Fookuses on laste loov jutustamisoskus ehk kuidas luua narratiive. Tutvustatakse Tallinna Meelespea lasteaia kogemusi antud teemal ning saab osaleda praktilises tegevuses.
Vaata lähemalt
Väärtuspõhine esmaabi õpetus lasteaias (II grupp)

Väärtuspõhine esmaabi õpetus lasteaias (II grupp)

04.01.2024 kell 9.15-17.00
Koolitusel saab õpetaja uusi teadmisi ning oskusi esmaabi teemade käsitlemisel lasteaialastega. Jagame „HEA INIMESE GALA“ korraldamise kogemust ning tutvustame rahvusvahelise projekti raames loodud esmaabi õpetamise metoodilise materjali veebikeskkonda ja esmaabi õppekohvri sisu. Metoodilise materjali kogumik sisaldab praktiliste tegevuste läbiviimiseks erinevaid situatsioonikaarte, videoid, töölehti jms.
Vaata lähemalt
Väärtuspõhine esmaabi õpetus lasteaias

Väärtuspõhine esmaabi õpetus lasteaias

03.01.2024 kell 9.15-17.00
Koolitusel saab õpetaja uusi teadmisi ning oskusi esmaabi teemade käsitlemisel lasteaialastega. Jagame „HEA INIMESE GALA“ korraldamise kogemust ning tutvustame rahvusvahelise projekti raames loodud esmaabi õpetamise metoodilise materjali veebikeskkonda ja esmaabi õppekohvri sisu. Metoodilise materjali kogumik sisaldab praktiliste tegevuste läbiviimiseks erinevaid situatsioonikaarte, videoid, töölehti jms.
Vaata lähemalt
Jõulukommete inspiratsioonipäev

Jõulukommete inspiratsioonipäev

5. detsember 2023 kell 9.30-15.00
Inspiratsioonipäeva eesmärk on pakkuda uusi teadmisi ja praktilisi ideid jõulukommete tutvustamiseks lasteaias ja I kooliastmes. Kohtumisel toimub kolm töötuba, mille eestvedajateks on Eesti Vabaõhumuuseumi kogenud pedagoogid ja Slawomira Borowska-Peterson Poola Vabariigi Suursaatkonnast. Iga osaleja saab endale valida 2 töötuba, millest osa võtta. Lisaks töötubadele saab kuulda ka põnevat vanade eestlaste ja Eestis elavate vähemusrahvaste jõulukommete tutvustust ja mõnest kombest kindlasti ka ise osa saada.
Vaata lähemalt
1 2
SaadaSaada päring