Õpetajate koolitused

Õpetajakoolituste koolituskalender // Kevad 2024
Konfliktidega toimetulek ja turvalise klassiruumi loomine

Konfliktidega toimetulek ja turvalise klassiruumi loomine

7.03.2024 ja 19.03.2024 kell 9.00-15.30
Taastav õigus on mõtteviis, mis viimastel aastatel on laiemat kõlapinda leidnud. Taastavas koolis tegeletakse teadlikult suhete loomise, hoidmise ja suhete parandamisega, kui need on konfliktsed või katkenud. Koolitus sisaldab lihtsaid ja jõukohaseid praktikaid ja viise taastava kooliruumi loomiseks. Tegemist on kogemuskoolitusega, kus on suur rõhk aktiivsetel ja kaasavatel õppimismeetoditel.
Vaata lähemalt
Kogemuste Kool: Kirjanduse ja draamaõppe lõiming Rahumäe Põhikoolis

Kogemuste Kool: Kirjanduse ja draamaõppe lõiming Rahumäe Põhikoolis

Esmaspäev, 11.märts kell 10:30 - 15:15
Õpetaja saab võimaluse tutvuda Tallinna Rahumäe Kooli kirjanduse ja draamaõppe lõiminguga.
Vaata lähemalt
Draamaklubi: Protsessdraama töötuba

Draamaklubi: Protsessdraama töötuba

13.märts 2024, kell 15:00 - 18:00
Töö keskendumise, tähelepanu, improvisatsiooni, koostöö, koordinatsiooni ja rütmitunnetuse parendamiseks. Praktiliste harjutuste tegemine.
Vaata lähemalt
Practical Seminar for foreign language teachers, inglise keeles

Practical Seminar for foreign language teachers, inglise keeles

15.märts, kell 10:00 - 14:00
The seminar consists of a series of practical tips on vocabulary teaching to help the teacher in a variety of teaching situations to decide which vocabulary items to teach and how, and which kinds of learning and teaching strategies are likely to work well - or not so well.
Vaata lähemalt
Kogemuste kool: Multikultuursus eesti õppekeelega koolis

Kogemuste kool: Multikultuursus eesti õppekeelega koolis

Esmaspäev, 18. märts kell 12.45-15.45.
Ülevaade Tallinna Südalinna Kooli kogemusest muukeelsete õpilaste ja multikultuursuse osas. Tallinna Südalinna Kooli mudeli tutvustus. (vastuvõtt, kohanemine, keeleõpe, õppetöö kohandamine; kogupäevakooli mudel jms).
Vaata lähemalt
Kogemuste Kool: Soome alushariduse parimad praktikad (eesti keeles)

Kogemuste Kool: Soome alushariduse parimad praktikad (eesti keeles)

18.03.2024 kell 13.00-16.00
Lühiülevaade Soome alushariduse korraldusest, õppekavast. Lasteaia töökorraldus, meeskonnad, lapse arenguplaan. Lapse arengu toetamine, erivajadusega laps rühmas ja multikultuurne keskkond lasteaias. Tutvume üksteisega mängu, laulu ja tantsu kaudu. Proovime koos, milliseid avastusi harjutused tekitavad. Eesmärk on luua üheskoos kaasahaarav, rõõmus ja loov emotsionaalne kogemus.
Vaata lähemalt
Kogemuste Kool: Maailmahariduslike teemade käsitlemine lasteaias

Kogemuste Kool: Maailmahariduslike teemade käsitlemine lasteaias

26.03.2024 kell 12.20-17.00
Koolitusel osaleja omandab oskused, kuidas maailmahariduslikke teemasid lõimida lasteaia õppetegevustega ja siduda õppekavaga, oskab maailmahariduslikke juhendmaterjale kasutada loovalt oma töös.
Vaata lähemalt
Good practices of inclusive learning in Italy – inglise keeles

Good practices of inclusive learning in Italy – inglise keeles

27.03.2024 kell 16:00-17:30.
Training will introduce Italian school system relating to inclusion of students with special needs. It will include pros and cons of the Government choices and how they are managed by teachers in the classroom. This training will introduce best practices which can be experimented in classes with special needs students on it to improve inclusion and not only integration.
Vaata lähemalt
Tark väike tarbija – koolitus lasteaia õpetajatele

Tark väike tarbija – koolitus lasteaia õpetajatele

27.03 kell 14:00-15:30
Koolituse eesmärk on anda lasteaia õpetajatele vajalikud oskused ja vahendid, et tutvustada lastele tarbijahariduse põhitõdesid. Lõpurühmade lapsed veel üksi kaupluses ei poodle, kuid kooli minekuga kaasnevad ka esimesed iseseisvad ostud. Selleks ajaks on lapsel hea ja kasulik omada teadmisi, mis aitavad edukalt toimetada ja häid valikuid teha.
Vaata lähemalt
Kirjandusklubi: Lastekirjanduse roll II kooliastmes

Kirjandusklubi: Lastekirjanduse roll II kooliastmes

02.04.2024 kell 14.00-17.00
Koolitusel saab ülevaate uue aastatuhande noortele mõeldud raamatutest (sh sõnatutest raamatutest), saab ideid ja harjutusi loovkirjutamise õpetamiseks. Samuti saab ülevaate illustratsioonist noortekirjanduses, et arendada noorte kunstimeelt.
Vaata lähemalt
ICT and AI in teaching and learning English – inglise keeles

ICT and AI in teaching and learning English – inglise keeles

Palume registreerumisel jälgida, et võimalik on osaleda kõikidel kuupäevadel: 04.04.2024, 11.04.2024 kell 16:00-17:30.
A short specialised training tailored for English as a Foreign Language (EFL) teachers seeking to embrace the potential of Information and Communication Technology (ICT). It is designed to integrate technology in the form of a wide range of digital tools, educational apps, online platforms, and digital resources into your English lessons. It presents the role of AI in personalising language learning and increasing student engagement and learning outcomes. This training places a strong emphasis on hands-on experience.
Vaata lähemalt
Draamaklubi: Visuaalse mõtlemise käivitamiseks sobilikud mängud- ja keskendumisharjutused nukuteatri võtmes

Draamaklubi: Visuaalse mõtlemise käivitamiseks sobilikud mängud- ja keskendumisharjutused nukuteatri võtmes

9. aprill 2024, kell 14.00-17.00
Koolituse kohad on täitunud!
Vaata lähemalt
Tõsimängude lõimimine õppetöösse

Tõsimängude lõimimine õppetöösse

16.04.2024 kell 10.30-16.00
Mänge, mis on disainitud harivate eesmärkide saavutamiseks, nimetatakse ka tõsimängudeks. Võrreldes teiste meediakanalitega, on mäng interaktiivne, mis tõstab selle mõjukust mitmekordselt. Tõsimängudel on oluline roll ka hariduses – tegemist on suurepärase vahendiga erinevate õppeainete lõiminguks. Mida aktiivsem on õppija, seda tulemuslikum on õppimine. Lisaks ei ole olemas õppeainet, mida ei saaks mängulisel viisil õppida ning õpetada.
Vaata lähemalt
Kogemuste Kool: Uuenduslik keeleõpe lasteaias

Kogemuste Kool: Uuenduslik keeleõpe lasteaias

24.04.2024 kell 13.00-16.00
Selle Kogemuste Kooli raames saad osa lausa kahe lasteaia kogemustest ja headest praktikatest! Tallinna Paekaare Lasteaed tutvustab osalejatele oma Keelelinnakut ja räägitakse, mis on õhinapõhine keeleõppe läbi liikumise, laulude ja luuletuste. Tallinna Liikuri Lasteaia meeskond tutvustab, kuidas digi- ja tehnoloogiliste vahendite abil õpetada eesti keelt muukeelsetele lastele.
Vaata lähemalt
Kogemuste Kool: Tallinna Euroopa Kooli kogemus mitmekeelse rahvusvahelise hariduse pakkumisel Eestis

Kogemuste Kool: Tallinna Euroopa Kooli kogemus mitmekeelse rahvusvahelise hariduse pakkumisel Eestis

7.mai, kell 9:30 - 13:00
Anda põhjalik ülevaade mitmekeelse ja mitmekultuurilise rahvusvahelise kooli tööst Eestis. Tutvustada Euroopa Koolide võrgustikku ja õppekava. Tutvustada koolis pakutavaid tugiteenuseid. Läbi praktiliste näidete ja tunnikülastuste inspireerida osalejaid looma avatud ja kaasavaid õpikeskkondi.
Vaata lähemalt
Draamaklubi: Objektidega lugude jutustamine

Draamaklubi: Objektidega lugude jutustamine

17.mai, kell 14:00-17:00
Koolituse käigus tutvume visuaalse mõtlemise mallidega ning avastame nukuteatri võtmestikku kasutades võimalusi, kuidas „ellu äratatud“ objektide abil lugusid jutustada.
Vaata lähemalt
Muusika, tants, kunst – teraapilised tööriistad

Muusika, tants, kunst – teraapilised tööriistad

21.05 kell 14:00-17:00; 28.05 kell 14:00-17:00; 04.06 kell 14:00-17:00
Koolitus pakub võimalust lähemalt tutvuda levinumate loovteraapia liikide – kunsti-, muusika- ning tantsu- ja liikumisteraapiaga ning nende rakendusvõimalustega töös lastega.
Vaata lähemalt

Alanud koolitused

Supervisioon koolide õpetajatele

Supervisioon koolide õpetajatele

4 kohtumist perioodil veebruar kuni mai 2024: 22.02; 21.03; 25.04; 23.05 kell 14.00-17.00 (esimesel kohtumisel kell 14.00-18.00)
Õpetajate grupisupervisioon on koostööpõhine protsess, mis aitab kaasa isiklikule ja professionaalsele kasvule. See protsess hõlmab kogemuste ja teadmiste jagamist, juhendamis- ja õpetamisstiilide üle arutlemist ning tööalaste väljakutsetega tegelemist.
Vaata lähemalt

Võta meiega ühendust

Inese Freimane

Inese Freimane

koolitusjuht
(+372) 5565 5486
inese@opetajatemaja.ee
EST, LAT, RUS, ENG, GER
Maris Uusküla

Maris Uusküla

õppelogistik
(+372) 5434 0882
maris@opetajatemaja.ee
EST, ENG
SaadaSaada päring