MEKK

Metoodika- ja kompetentsiüksus

Metoodika- ja kompetentsiüksus (MEKK), mille eesmärk on toetada õpetajaid ja haridusasutusi eestikeelsele õppele üleminekul, olla keskuseks, kuhu koondub teave, korraldatakse koolitusi, nõustatakse õpetajaid.

Üksusel on mitu suunda, ülesannet ja sihtrühma. Esiteks tuleb keskus üles ehitada, luua koostöised suhted linna ja riigi erinevate asutustega, olla asutustele ülemineku protsessis Tallinna-poolseks partneriks.

Teiseks töö õpetajatega, pakkuda õpetajatele vajaduspõhiseid koolitusi ja seminare, korraldada õpiringe ja vestlusklubisid.

Kolmandaks suunaks on karjääripöörajad, kes on väga oodatud nii lasteaedadesse kui ka koolidesse.

MEKK töötab kõigi Tallinna haridusasutuste (nii eesti kui ka vene õppekeelega) huvides.

Natalja Mjalitsina (MEKK juht)

on töötanud haridusvaldkonnas nii õpetaja, koolitaja kui ka meeskonnajuhina. On juhtinud keelekümblusprogrammi ning õppekava- ja metoodikaagentuuri. Hindamatu on Ukraina lastele Räägu kooli loomise kogemus. Oma loomult on ta meeskonnamängija. Tema eesmärgiks on iga päev oma tegevuse ja tööga muuta haridust ning ühes sellega midagi laste elus, paremaks.

Erika Veide (MEKK koolitusjuht)

näeb antud teema puhul suurt tuge oma pikast praktikast vene koolis, kus tegeles nii keelekümbluse juurutamise kui ka LAK-õppe parimate praktikate kasutamise ja propageerimisega. Ta õpetas eesti keeles erinevaid aineid kõigis kooliastmetes. Paarikümnele aastale koolis järgnes töö keelekümbluskeskuses, kus esimesed aastad oli fookuses õpetajate nõustamine ning selle koordineerimine ning LAK-õpe ning selle toetamine. Ta andis välja ka LAK-õpet toetavate meetodite kogumiku.

Erika on oma hariduselt ka andragoog, mis annab talle võimaluse mõista ja tegeleda täiskasvanud õppijaga, planeerida ning viia läbi õppija vajadustest lähtuvaid koolitusi.


Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik

Natalja Mjalitsina

Natalja Mjalitsina

metoodika- ja kompetentsi üksuse (MEKK) juht
(+372) 5883 1095
natalja@opetajatemaja.ee
Erika Veide

Erika Veide

metoodika- ja kompetentsi üksuse (MEKK) koolitusjuht
(+372) 5341 5923
erika@opetajatemaja.ee
SaadaSaada päring