Kogumik klassijuhatajate töö toetamiseks

Kogumik sisaldab kovisiooni mudeleid, nõuandeid kassijuhatajalt klassijuhatajale, klassijuhatajate töös esile kerkinud juhtumeid ja palju muud. Kogumiku autorid on coach ja superviisor Signe Vesso ning Tallinna Õpetajate Maja arendus- ja koolitusjuht Kristi Vimberg.

2020/2021. õppeaasta oli Tallinna haridusasutustes klassijuhataja teema-aasta ning üheks tegevuseks aasta missiooni toetamisel töötas Tallinna Õpetajate Maja koostöös Tallinna Haridusameti ja coach Signe Vesso’ga (PhD) välja klassijuhatajate õpikoja formaadi klassijuhatajatöö võimestamiseks. Õpikodades praktiseeriti kovisooni üksteise toetamiseks ja teineteiselt õppimiseks. Lisaks katsetasid õpikodades osalejad kovisiooni oma koolis koos teiste õpetajatega. Praktiseeriti mitmeid kovisioonis kasutatavaid juhtumite lahendamise mudeleid.

Käesolevas kogumikus on lahti kirjutatud baasmudel, tugevustele suunatud mudel, töö edujuhtumitega ning muid teemaga seotud mudeleid. Juhtumite lahendamise mudeleid saab hästi kasutusele võtta klassijuhatajatest moodustatud väikegruppides.

  • E-kogumik (pdf fail) 7,50 eurot
  • Kogumiku paberversioon 17,00 eurot

Telli kogumik siit

Vaata järele: Klassijuhatajate kogumiku esitlus 24.11.2021: Paneeldiskussioon

SaadaSaada päring