Meeskonnatöö koolitused

Pühendunud töötajad ja selge kommunikatsioon on eduka ettevõtte alustalad. Meeskonnatöö koolitused aitavad osalejatel:
 • analüüsida oma käitumisstiili, sh leida oma tugevused, motivaatorid, hirmud ja frustratsiooni allikad
 • mõista oma kolleege, et aru saada nende käitumisstiilidest
 • näha meeskonda tervikuna, kus igal ühel on oma oluline roll ja kõik on edu saavutamiseks vajalikud.
 • tulemuseks tõhusam kommunikatsioon ja koostöö, mis hoiab ära arusaamatused ja frustratsiooni tekke
 • rõõmsam keskkond, kus ollakse teadlikud inimeste erinevustest ja aktsepteeritakse neid
 • rahulolevamad ja pühendunud töötajad, kes tunnevad end väärtustatuna

Koolitustel tugineme ühele meeskonnatöö mudelitest, mille kasutamises oleme rahvusvaheliselt sertifitseeritud:

 • Patrick Lencioni “Working Genius“ aitab avastada, milles peitub sinu eriline anne ja energia allikas ja milliste ülesannete puhul võid küll edukas olla, kuid pikemaajaliselt nendega tegeledes ähvardab läbipõlemise oht. Loe rohkem „Working Genius“ mudelist.
 • DiSC on üks maailmas enim kasutatav tööalast käitumist kirjeldav mudel, mis on tõestanud ennast tõhusa tööriistana kommunikatsioonis, juhtimises, personalitöös ja erinevates ärivaldkondades. DiSC meeskonna audit võimaldab kujundada eesmärkidest lähtuva ideaalse tiimi profiili, võrrelda seda tegeliku meeskonna profiiliga ja planeerida vastavaid arendustegevusi soovitud suunas liikumiseks. Loe rohkem DiSC mudelist.

Mõlema koolituse puhul täidab osaleja eelnevalt lühikese küsimustiku, mille baasil luuakse tema isiklik profiil. Kõrvutades isiklikke profiile näeb meeskonna üldpilti – kes millist rolli meeskonnas täidab, kellele millises koostööetapis toetuda saab ja kas mõni oluline aspekt on meeskonnas katmata. Andmetele baseerudes aitame planeerida sammud tulemuslikkuse tõstmiseks ja nauditavamaks koostööks.

KOOLITUSE TULEMUSENA:

 • tõuseb iga üksiku osaleja eneseteadlikkus oma tugevuste, motivaatorite, hirmude, frustratsioonide, energiaallikate ja energiaröövlite osas 
 • paraneb meeskonna valmisolek omavaheliseks kommunikatsiooniks ja koostööks, sest paraneb ka teiste mõistmine ja nende eripäradega arvestamine 
 • mudelist arusaamine aitab tõsta ka kliendikommunikatsiooni kvaliteeti, seeläbi avaldades positiivset mõju nii teenindusele kui müügile, mis omakorda soodustab äriliste eesmärkide saavutamist 
 • juhil on parem ülevaade meeskonna vajadustest, ressurssidest ja riskidest, mis võimaldab vajadusel kohandada rollijaotust meeskonna tulemuslikkuse ja rahulolu tõstmiseks. 

Kui soovid, et kolleegid mõistaksid üksteist, säilitaksid töörõõmu ja kõrget energiataset ning toimiskid tõhusa meeskonnana – kutsu meid meeskonnakoolitust läbi viima!

Võta meiega ühendust

Koolitajast:

Inese Freimane on Tallinna Õpetajate Maja koolitusjuht, hariduselt psühholoog, bakalaureuse kraadi omandas ta Läti Ülikoolis ja magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Karjääritee on toonud teda koolituse ja arenduse valdkonda, kus ta on tegutsenud ligi 15 aastat. Ta on töötanud suurtes organisatsioonides nii avalikus kui ka erasektoris erinevatel ametikohtadel, alates sisekoolitajast kuni personali arendusjuhini. Inese on üks EPALE Koolitusjuhi käsiraamatu autoritest rahvusvaheliselt sertifitseeritud Thomas PPA koolitaja.

“Psühholoogina tean, kui oluline on igas valdkonnas inimlik faktor. Erinevuste mõistmine ja igaühe eripäraga arvestamine võib muuta meeskonnatöö tulemuslikkust drastiliselt. Ja kuigi kõik mudelid on valed, siis mõned neist on kasulikud. DiSC ja “Working Genius” kuuluvad kasulike sekka – esimesega tegin esmast tutvust juba pea 20 aastat tagasi, teine on võrdlemisi uus tööriist minu tööriistakastis, kuid olen mõlemast võlutud nende lihtsuse elegantsis peituva kasuteguri pärast.”

Kuula ka meie podcasti DiSC mudelist:

SaadaSaada päring