Koolitus- ja arendusprotsessi juhtimine organisatsioonis

Koolitus- ja arendusprotsessi juhtimise koolitus on suunatud kõigile, kes oma rollis puutuvad kokku koolitus- ja arendustegevusega organisatsioonis.

Koolitus toetub äsja valminud koolitusjuhi käsiraamatu materjalidele ning käsitleb koolitusprotsessi kui tervikut ning annab häid nõuandeid, millega protsessi juhtimisel arvestada. Koolituse eesmärgiks on toetada käsiraamatust saadud teadmiste integreerimist ja rakendamist osalejate organisatsioonide praktikasse.

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • Hindab võimalikke kvaliteedi kitsaskohti avaliku täienduskoolituse valimisel.
  • Teab kooolitusprotsessi erinevaid etappe ja mõistab erinevate tasandite rolle protsessis
  • Omab ülevaadet ja oskab koostada koolitusprotsessi juhtimisega seotud dokumente (koolitusvajaduse analüüs, koolitusplaan- ja eelarve, koolituse juhtimise hea tava)
  • Omab ülevaadet karjääri- ja talendijuhtimise võimalustest organisatsioonis
  • Tunneb töötajate, sh juhtide arengu toetamise võimalusi ning oskab neid eesmärgipäraselt rakendada
  • Teab kuidas planeerida koolitust alates sihtgrupi kaardistamisest, koolitusturu uuringust kuni korralduseni välja
  • On teadlik erinevate koolitusformaatide võimalustest ja piirangutest
  • Mõistab koolituse tulemuslikkuse hindamise vajalikkust ning võimalusi

Küsi pakkumist


Võta meiega ühendust

Inese Freimane

Inese Freimane

koolitusjuht
(+372) 5565 5486
inese@opetajatemaja.ee
EST, LAT, RUS, ENG, GER
SaadaSaada päring