DISC® meeskonnakoolitus

DiSC on inimkäitumist seletav mudel, mis aitab mõista enda ja teiste eelistatud käitumisstiili, sellest tulenevaid tugevusi ja piiranguid, hirme ja motivaatoreid. DiSC koolitus aitab teil kohe rakendada mudeli oma meeskonna ja organisatsiooni arenguks.

Kuidas DiSC teie organisatsioonile kasu loob?

 • Õiged inimesed õigetel kohtadel (värbamisel defineeri ametikoha profiil ja võrdle kandidaate sellega, et leida ideaalne vastavus – aitab teha valikut võrdsete kandidaatide vahel)
 • Sujuvam sisse-elamine (mõista, millist tuge just see uus töötaja vajab ja aita tal rakendada oma tugevusi)
 • Tõhusam kommunikatsioon ja parem koostöö (aita meeskonnaliikmetel paremini mõista ennast ja teisi – nende vajadusi, hirme ja eelistatud suhtlusstiili)
 • Teadlik meeskonna areng (sea eesmärk, defineeri selle saavutamiseks ideaalne meeskond ja võrdle seda tegeliku meeskonnapildiga. Pane paika tegevuskava ideaali suunas liikumiseks)
 • Suurepärane juhtimine (avasta, millist juhtimist just sinu meeskond ja iga üksik tiimiliige vajab. Millist tuge keegi vajab, mis teda motiveerib, kuidas talle tagasisidet anda ja mida vältida)

Küsi pakkumist

 

Mis asi DiSC on?

DiSC on lihtne, kuid kõrge valiidsusega (täpne) teooria mõistmaks inimeste käitumist. Teooria pärineb 1928. aastal ilmunud William Moulton Marston’i raamatus “Emotions of Normal People” avaldatud uurimusest. Marston leidis, et vaadeldes inimeste käitumist kahel dimensioonil võib jaotada inimeste eelistatud käitumist neljaks käitumisstiiliks.

Kuigi enamik inimesi kasutab aeg-ajalt kõikide stiilide iseloomuliku käitumist, kipume me eelistama üht või mitu stiili teistele. Eelistatud käitumuslik stiil võib ajas muutuda, kuna inimene võib tunnetada, et uus keskkond või töö nõuab temalt teistsugust käitumist ning toimub kohanemine.

Mis on PPA (Personaalse Profiili Analüüs)?

PPA on loodud dr Thomas Hendrickson’i poolt aastal 1958 Marston’i teooria baasil. Küsimustiku täitmiseks kulub keskmiselt 8 minutit, see on lühike ja lihtne (koosneb 24 küsimusest), kuid kõrge valiidsusega.

Briti Psühholoogia Seltsi hinnangul on PPA kõige kõrgemini hinnatud DiSC teooriale baseeruv küsimustik turul.

Küsimustiku väljundiks on kolmest graafikust koosnev isiklik profiil, mis näitab inimese käitumisstiili töös (tajutud oodatud käitumist praeguses töörollis, I), käitumist pinge/surve all (II) ning kombinatsiooni mõlemast ehk eelistatud käitumisstiili (III).

Tallinna Õpetajate Maja koolitusjuhid on rahvusvaheliselt sertifitseeritud Thomas International PPA süsteemi kasutajad.

Me saame toetada teie meeskonda testimise, tagasiside ning tulemustest lähtuvate koolitus- ja arendustegevustega. Erilise juhtimistööriistana soovitame meeskonna auditi läbiviimist.

Mis on meeskonna audit?

 1. Testitakse kõiki meeskonnaliikmeid ja koostatakse individuaalseid DISC profiile (kasuks tuleb ka läbitud DISC koolitus)
 2. Meeskond koostab oma strateegiast lähtuva ideaalse meeskonna profiili
 3. Luuakse meeskonna tegelik profiil, sünteesides üksikuid meeskonnaliikmete profiile
 4. Võrreldakse reaalne meeskonnaprofiil ideaalse meeskonna profiiliga
 5. Analüüsitakse, milliseid rolle keegi meeskonnas täidab ja milline on tema unikaalne panus meeskonna funktsioneerimises
 6. Luuakse tegevusplaan meeskonna arenguks ideaalse profiili suunas

Kuula ka meie podcasti DiSC mudelist:


Võta meiega ühendust

Inese Freimane

Inese Freimane

koolitusjuht
(+372) 5565 5486
inese@opetajatemaja.ee
EST, LAT, RUS, ENG, GER
SaadaSaada päring