Õpetajale

Meie missiooniks on väärtustada elukestvat õpet pakkudes haridustöötajatele ja teistele täiskasvanutele kaasaegsete võimalustega enesearengut soodustavat õpikeskkonda oma võimete arendamiseks, teadmiste täiendamiseks ning vaba aja sisustamiseks.

Tallinna Haridusameti allasutusena aitame ellu viia Tallinna haridusstrateegiat – meie koolituskalender õpetajatele lähtub nii Tallinna Haridusameti teema-aasta fookustest kui teistest strateegiast tulenevatest ja hetkel haridusmaastikul aktuaalsetest teemadest.

Meie arenguformaadid õpetajatele on loodud järgides kaasaegse õpikäsituse põhimõtteid ja õppijakeskset õpidisaini. Meie jaoks on oluline, et pakutud arenguvõimalused oleksid praktilised, teadus- ja probleemipõhised ning huvitavad.

Tallinna üldhariduskoolide ja lasteaedade (sh erakoolide ja eralasteaedade ning Tallinnas asuvate riigigümnaasiumide) haridustöötajad on oodatud meie õpetajakoolitustele tasuta osalema.

Teistele huvilistele üle Eesti pakume osalemist hinnakirja alusel – kui koolituse juures vastav viide puudub, siis võta ühendust koolitusjuhtidega.

Tallinna Õpetajate Majas tegutsevad ka õpetajate võrgustikud, kus toimub:

  • kogemuste vahetamine ja koosõppimine
  • valdkonnapõhine info vahetamine
  • valdkonnaspetsiifiline koolitustegevus
  • koostööpartneritega valdkonna arendamine (nt muuseumid, ettevõtted, raamatukogud)
  • ainete- ja teemaülese koostöö edendamine

Lisaks õpetajate koolitustele koordineerib Tallinna Õpetajate Maja Tallinna linna õpilasvõistlusi.

Õpilasvõistluste eesmärk on toetada õpilaste õpimotivatsiooni ja luua arenguvõimalusi andekatele õpilastele.

Tule Tallinna Õpetajate Majja ja püsi ka õppimise vaimus!

Võta meiega ühendust

Inese Freimane

Inese Freimane

koolitusjuht
(+372) 5565 5486
inese@opetajatemaja.ee
EST, LAT, RUS, ENG, GER
Maris Uusküla

Maris Uusküla

õppelogistik
(+372) 5434 0882
maris@opetajatemaja.ee
EST, ENG
SaadaSaada päring