Meie panus haridusse

Tallinna Õpetajate Maja on tuntud hariduskeskusena juba alates aastast 1957.

 

Tallinna Haridusameti hallatava asutusena viime ellu kahte olulist tegevust:

 

  • pakume õpetajate professionaalset arengut ja koostöist tegutsemist toetavaid koolitusi

 

Õpetajate täiendkoolitus on valinud endale visiooniks olla uuendusmeelne koolituspaik õpetajatele, kust saavad alguse uued ideed, levivad uued õpetamispraktikad ning ärkavad ellu viljakad koostööalgatused.

Õpetajate täiendkoolituse missioon on toetada Tallinna õpetajate professionaalset arengut süsteemse koolitus- ja ühistegevuse kaudu viisil, mis aitaks ellu viia kaasavat, õppija individuaalsust arvestavat ning tema loovust ja ettevõtlikkust toetavat õpikäsitust erinevatel haridustasemetel.

Nii nagu muutunud ühiskond vajab muutustega kohanevaid inimesi, on kooli tänapäevane ülesanne aidata noortel valmistuda toimetulekuks nii kaasaja kui ka tulevikuühiskonnas. Sellest lähtuvalt on korraldatud ka õpetajakoolitus Õpetajate Majas – eesmärgiga aidata õpetajatel omandada ning juurde õppida oskusi, mida ta vajab professionaalina oma igapäevatöös ning mida peab edasi andma 21. sajandi klassiruumis.

Lähtuvalt “Elukestva õppe strateegias 2020” kirjeldatust mõistame muutunud õpikäsituse all õpetamist, mis on õppijakeskne, arendab võtmepädevusi, aitab siduda uue teadmise olemasolevaga, lõimib erinevaid aine- ja eluvaldkondi, õpetab õppima ja probleeme lahendama ning tegutsema meeskonnas. Kaasaegne õpetaja (k.a. õppejõud ja koolitaja) ei ole 21. sajandil enam infoallikas, vaid aitab luua seoseid ja kujundab väärtushoiakuid, arendab õppijas kriitilist ja loovat mõtlemist, analüüsioskust, ettevõtlikkust ja meeskonnatöö oskust.

Palun tutvuge meie õpetajakoolituse programmiga.

 


 

  • aitame õpetajatel korraldada ülelinnalisi õpilasvõistlusi

 

Tallinna üldhariduslike koolide õpilastele mõeldud võistlusi korraldame alates 2004. aastast. Võistlused motiveerivad õpilasi  oma teadmisi proovile panema ning läbi võistlusmomendi kogema nii saavutusi kui arendama meeskonnatunnetust.

Aastas toimub keskmiselt 12 võistlust.

Palun tutvu õpilasvõistlustega lähemalt SIIN.  

 


 

Kui Sul tekkis küsimusi või soovid koolitustel osalemise tingimuste kohta lähemalt uurida, võta meiega julgesti ühendust: koolitused@opetajatemaja.ee