MEKK: Töövarjutamine eestikeelse õppega alustavatele õpetajatele01.04.2024 – 31.05.2024

Töövarjutamise eesmärk on tutvuda teise kooli parimate praktikatega eestikeelse õppe rakendamisel esimeses kooliastmes ja julgustada seeläbi alustavaid õpetajaid. Peale tundide vaatlusi toimub vestlus töövarjutaja ja võõrustaja vahel, kus arutletakse nähtu ja kogetu üle ning otsitakse vastuseid tekkinud küsimustele.

Üleminek eestikeelsele õppele võib olla hirmutav ka kogenud õpetajale, kes pole varem oma tunde eesti keeles läbi viinud. Töövarjutamine on suurepärane võimalus õpetaja töö jälgimiseks, kes on saanud seda praktikat juba aastaid katsetada ning omab tänaseks teadmisi ja kogemust, kuidas teha seda parimal viisil. Töövarjutamise eesmärk on jälgida kogenud õpetaja igapäevatööd ühe tööpäeva lõikes, tutvuda otseselt töösse sekkumata (kui võõrustaja ja töövarjutaja just eelnevalt ei lepi muus kokku). Töövarjutama tulnud õpetaja saab oma silmaga näha ja kogeda klassiruumis toimuvat. Nähtu ning kogetu aitab mõtestada ja kokku võtta päeva lõpus toimuv ühine vestlus. 

Registreeru

Töövarjutusel osalenu:

saab osa teise kooli parimatest praktikatest eestikeelse õppe rakendamisel esimeses kooliastmes.

Sisu:

Õppepäev sisaldab nii tunnivaatlust kui ka vestlust võõrustaja õpetaja ja töövarjutaja vahel. Töövarjutada saab 1., 2. või 3. klassis

Asukoht ja aeg:

Tallinna Avatud kool
1. klassis varjutamine – vabad kuupäevad

12.04; 3.05; 9.05; 10.05; 14.05; 21.05

2.klassis varjutamine – vabad kuupäevad (pakkuda paarispäevade varjutamine, aga võimalus töövarjutada ka ühe päeva kaupa)

4-5.04; 11.-12.04; 9.-10.05

3.klassis varjutamine – vabad kuupäevad

27.03; 3.04; 10.04; 17.04

Sihtrühm:

Eestikeelse õppega alustav klassiõpetaja.

Kui soovid olla ühe tööpäeva töövarjuks ja tahad jälgida, kuidas muu emakeelega lapsed eestikeelses klassiruumis toimetavad ning mida teeb õpetaja, siis võta ühendust koolitusjuhiga. Kirjuta, millises klassis soovid töövarjutada ning leia selleks sobiv aeg!


Võta ühendust koolitusjuhiga

Erika Veide

Erika Veide

metoodika- ja kompetentsi üksuse (MEKK) koolitusjuht
(+372) 5341 5923
erika@opetajatemaja.ee

Registreeru

SaadaSaada päring