MEKK: Ületulek eestikeelsele õppele 1.klassis10.04; 17.04; 2.05; 8.05

Koolituse eesmärk on tutvustada ning katsetada parimaid praktikaid eestikeelse õppe rakendamisel esimeses kooliastmes.

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigikooli töötajana:

Registreeru

Koolituse detailid

Asukoht

Tallinna Õpetajate Maja

Aeg

10.04; 17.04; 2.05; 8.05

Maht

16 ak tundi

Koolitaja

Maire Kebbinau

Grupi suurus

25

Hind

Tallinna vene õppekeelega koolide klassiõpetajad tasuta

Koolitusel osalenu:

saab osa parimatest praktikatest  eestikeelse õppe rakendamisel esimeses kooliastmes;
saab praktilisi teadmisi ja oskusi esimeses klassis eestikeelse õppetöö alustamiseks.

Õppesisu:

Õppepäevad sisaldavad nelja olulist teemat:

K 10.aprill  13.00 -16.15 – Millest lähtuda?  – Lõimitud aine- ja keeleõppe alused ja praktika

K 17.aprill 13.00 -16.15  – Kuidas alustada? – Lõimingu planeerimine, toetava keskkonna loomine

N 2.mai 14.15 -17.30  – Mida teha? –  Suhtluspädevuse arendamine

K 8.mai  13.00 -16.15  – Teises keeles õppimist toetav õppevara, keelekümbluse praktika näitel

Koolitajad:

Maire Kebbinau

Asukoht:

Tallinna Õpetajate Maja

Sihtrühm:

Järgmisest õppeaastast eestikeelse õppega alustav klassiõpetaja (keeletase kvalifikatsioonile vastav). Et võimalikult mitmest erinevast koolist õpetajatel oleks võimalus esimesest seminarist osa saada, siis palume ühest asutusest mitte üle 2 õpetaja registreerida.


Võta ühendust koolitusjuhiga

Erika Veide

Erika Veide

metoodika- ja kompetentsi üksuse (MEKK) koolitusjuht
(+372) 5341 5923
erika@opetajatemaja.ee

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigikooli töötajana:

Registreeru
SaadaSaada päring