Palade Loodushariduskeskuse ja kogu õppekompleksi külastus/õppekäik (Hiiumaal)13.-14. juuni 2024

2022/23. õa oli loodushoiuaasta ja 2023/24 on keele- ja kultuuri (pärandkultuuri) aasta ja nende mõlema teema-aasta raames tutvume 450 miljoni aasta vanuse Hiiumaaga, märkame saare eluta looduse omapära, ilu ja vajalikkust ümbritsevas looduses ja määrame erinevaid kivimeid ja fossiile, osaleme töötubades ja õppekäikudel - neid omandatud teadmisi ja oskusi ning uusi ideid saab õpetaja rakendada hiljem oma ainetundides.

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

Registreeru

Koolituse detailid

Asukoht

Palade Loodushariduskeskus Hiiumaal

Aeg

13.-14. juuni 2024

Maht

10 akadeemilist tundi

Koolitaja

Karin Poola - Palade Loodushariduskeskuse juhataja

Grupi suurus

30

Õpetaja: 

  • osales õppekäikudel ja töötubades, et tutvuda 450 miljoni aasta vanuse Hiiumaaga;
  • oskab märgata kõikjal eluta looduse omapära, ilu ja vajalikkust ümbritsevas looduses;
  • oskab iseseisvalt määrata erinevaid kivimeid ja fossiile;
  • omandas uusi aktiivõppe meetodeid õuetundide läbiviimiseks;
  • sai uusi teadmisi kiletoodete ja plasttorude ja biolaguneva plasti tootmise ning plastijäätmete ümbertöötlemise kohta saarel;
  • oskab hinnata plastitööstuse mõju saarelisele keskkonnale nii tööhõive, SKT kui ka loodushoiu seisukohast lähtuvalt;
  • neid omandatud teadmisi ja oskusi ning uusi ideid aktiivõppe läbiviimisel saab õpetaja rakendada hiljem oma erinevates ainetundides.

NB! Õhtusöök oma kulul

Sihtgrupp:

Tallinna geograafiaõpetajad, loodusainete õpetajad

Koolitajad:

Karin Poola – Palade Loodushariduskeskuse juhataja

Võrgustiku juht

Pilvi Tauer

pilvi.tauer@pmg.edu.ee (sisulised küsimused)


Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik

Maris Uusküla

Maris Uusküla

õppelogistik
(+372) 5434 0882
maris@opetajatemaja.ee
EST, ENG

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

Registreeru
SaadaSaada päring