Ülesanded, praktilised tööd ja seadusandlus elektroonika õpetamisel tehnoloogiaõpetuses17.aprill 2024, kell 16.00

Esitada õpetajatele ülevaade inseneeria- ja energeetikavaldkonnast ning rohepöördega seotud teemadest. Läbi lihtsate elektriseadmete näidistööde tutvustamise ning praktilisi tegevusi sooritades

Õpetaja:

  • omandab teadmised lihtsa elektriseadme ehitamisest nii elektrilise valgusti kui ka e-tekstiiltoote valmistamise näidetel, sellega seonduvast turvalisusest ja seaduskuulekusest ning rohepöördest ja materjalide taaskasutamisest ning ressursside piiratusest antud teemat käsitledes;
  • tunneb lihtsa vooluringi koostamist ning mõistab mõningaid elektroonikadetailide kasutusvõimalusi lihtsa elektriseadme ehitamisel;
  • saab ülevaate nii vooluringi kui ka muu tarviliku mudeldamisest Tinkercad arvutiprogrammi vahenditega;
  • oskab teostada antud tööga seonduvaid vajalikke mõõtmisi, nagu näiteks multimeetriga pinge mõõtmine ja nutitelefoni kasutamine valgustugevuse indikeerimiseks;
  • oskavad planeerida, kavandada ja valmistada lihtsat elektriseadet tuginedes seadusest tulenevatele nõuetele ning selle valmistamiseks komplekteerida
    vajalikud vahendid ja suunata ka teisi vastavates tegevustes.

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

Registreeru

Koolituse detailid

Asukoht

Tallinna 21. Kool (Raua 6, Tallinn)

Aeg

17.aprill 2024, kell 16.00

Maht

4 akadeemilist tundi

Koolitaja

Mait Sinimaa

Grupi suurus

18

Hind

Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.

Eesmärgid:

Esitada õpetajatele ülevaade inseneeria- ja energeetikavaldkonnast ning rohepöördega seotud teemadest. Läbi lihtsate elektriseadmete näidistööde tutvustamise ning praktilisi tegevusi sooritades
õpetada insenertehnilist mõtlemist ning elektroonika ja elektrotehnika aluseid, kaasates selleks ressursside piiratust ja taaskasutust.

Koolitajad:

Mait Sinimaa

Sihtrühm:

Tallinna koolide tehnoloogiaõpetuse õpetajad

Võrgustiku juht

Mart Soobik

mart@tehnoloogia.ee (sisulised küsimused)


Tallinna Õpetajate Maja kontaktisik

Maris Uusküla

Maris Uusküla

õppelogistik
(+372) 5434 0882
maris@opetajatemaja.ee
EST, ENG

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

Registreeru
SaadaSaada päring