Kogemuste Kool: Tallinna Euroopa Kooli kogemus mitmekeelse rahvusvahelise hariduse pakkumisel Eestis7.mai, kell 9:30 - 13:00

Anda põhjalik ülevaade mitmekeelse ja mitmekultuurilise rahvusvahelise kooli tööst Eestis. Tutvustada Euroopa Koolide võrgustikku ja õppekava. Tutvustada koolis pakutavaid tugiteenuseid. Läbi praktiliste näidete ja tunnikülastuste inspireerida osalejaid looma avatud ja kaasavaid õpikeskkondi.

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

Registreeru

Koolituse detailid

Asukoht

Tallinna Euroopa Kool (Tehnika 18, 10149 Tallinn)

Aeg

7.mai, kell 9:30 - 13:00

Maht

4 akadeemilist tundi

Koolitaja

Mari Peets, Grethen Tiits, klassiõpetajad (tunnikülastuseks)

Grupi suurus

kuni 20 osalejat

Hind

Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta.

Koolituse läbinu

  • omab head ettekujutust Euroopa Koolide võrgustikust ning õppekavast
  • on teadlik Eesti ja EK õppekavade erinevustest
  • analüüsib mitmekeelse ja mitmekultuurilise kooli eeliseid ja väljakutseid
  • võrdleb Tallinna Euroopa Kooli HEV õpilaste kaasamise strateegiaid enda koolis kasutatavatega analüüsib tunnikülastusel nähtud

Teemad:

Mis on Euroopa Koolid

Mille poolest erineb Euroopa Koolide õppekava Eesti riiklikust õppekavast

Tallinna Euroopa Kool kui Euroopa Koolide võrgustiku liige

  • Kooli tutvustus
  • Suurimad väljakutsed rahvusvahelise hariduse pakkumisel Eestis

Tugiteenused Tallinna Euroopa Koolis

  • Meeskond
  • Õpiabi liigid, materjalid ja meetodid
  • Sotsiaalsete oskuste õpetamise programm
  • Käitumisprobleemide lahendamise filosoofia ja meetodid

Tunnikülastused algklassides

Õppemeetodid:

Loeng, arutelu, koolimaja tutvustus, tunnikülastused

Koolitajad:

Mari Peets, Lasteaia ja algkooli õppejuht

Grethen Tiits, Lasteaia ja algkooli tugiteenuste koordineerija

Klassiõpetajad (tunnikülastuseks)

Sihtrühm:

I-II kooliastme klassi- ja keeleõpetajad ning tugispetsialistid


Võta ühendust õppelogistikuga

Maris Uusküla

Maris Uusküla

õppelogistik
(+372) 5434 0882
maris@opetajatemaja.ee
EST, ENG

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

Registreeru
SaadaSaada päring