MEKK: Ületulek eestikeelsele õppele alushariduses11.04, 24.04, 30.04 kell 13:30-17.00;

Koolituse eesmärk on anda lasteaia õpetajatele vajalikud oskused ja vahendid, et alustada sügisel eestikeelse õppega oma rühmas.

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna eralasteaia töötajana:

Registreeru

Koolituse detailid

Asukoht

Tallinna Õpetajate Maja, Tallinna Vindi Lasteaed

Aeg

11.04, 24.04, 30.04 kell 13:30-17.00;

Maht

12 akadeemilist tundi

Koolitaja

Hedi Minlibajeva, Nonna Meltsas

Grupi suurus

25

Hind

Tallinna lasteaia õpetajale tasuta

Koolitusel osalenu:

Koolitusel osalejad oskavad kasutada keeleõppe metoodilisi võtteid lähtudes lapse keelelist arengust. Osalejad oskavad luua turvalist ja keeleõpet  toetavat õpikeskkonda. Nad on valmis toetama last eestikeelsele õppele üleminekul.

Õppesisu:

1.Keeleõppe põhimõtted ja metoodilised võtted varases eas (11.04).

Tutvustame varase keeleõppe põhimõtteid ning metoodilisi võtteid, kuidas aktiviseerida lapsi eesti keelt kasutama.

2.Lapse keeleline areng. Mängud ja võtted erinevate keelearengu etappide juurde (24.04).

Tutvustame esitluste ja videote abil erinevaid keelearengu etappe. Mängime läbi igale etapile 1-2 sobivat  mängu. Rühmatööna pakuvad osalejad välja omapoolseid mänge, mis toetavad lapse eesti keele kui teise keele arengut.

3.Turvalise ja keeleõpet soodustava keskkonna loomine. Rutiintegevused ja LAK- õpe (30.04).

Arutleme, kuidas luua turvalist õpikeskkonda rühmaruumis.

Tutvustame rutiintegevuste olulisust eesti  keele kui teise keele omandamisel. Tutvustame aktiivõppe võtteid ja planeerime ühe nädala teemaõpet lähtudes erinevatest keelearengu etappidest.

Õpiväljundid:

  • Õppijad tunnevad lapse keelelise arengu etappe ja oskavad tegevuste läbiviimisel neid arvestada.
  • Õppijad oskavad kasutada eesti keele kui teise keele/võõrkeele õpetamise metoodikat ja oskavad kasutada erinevaid võtteid.
  • Õppijad analüüsivad lapse keelelist arengut ja oskavad kasutada  õppemänge lapse  keelelise arengu
  • Lõimib ainevaldkondi ja rakendab rutiintegevusi keeleõppe toetajana.
  • Loob rühmas keeleõppetegevust toetava turvalise keskkonna.

Koolitajad:

Hedi Minlibajeva ja Nonna Meltsas

Asukoht:

Esimene koolituse moodul (11.04) toimub Õpetajate Majas, teine ja kolmas moodul toimuvad Tallinna Vindi Lasteaias (Vindi 3)

Sihtrühm:

Järgmisest õppeaastast eestikeelse õppega alustav õpetaja (keeletase kvalifikatsioonile vastav). Et igal Tallinna lasteaial oleks võimalus esimesest koolitusest osa saada, siis palume, mitte üle 2 õpetaja registreerida. Teeme sel kevadel kindlasti ka kordus-koolituse (mai-juuni)!


Võta ühendust koolitusjuhiga

Erika Veide

Erika Veide

metoodika- ja kompetentsi üksuse (MEKK) koolitusjuht
(+372) 5341 5923
erika@opetajatemaja.ee

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna eralasteaia töötajana:

Registreeru
SaadaSaada päring