Õpetajate võrgustikud: professionaalne tugi õpetajateleMaris Uusküla, Kairi Välling | 18.04.2024

Tallinna Õpetajate Maja õpetajate võrgustikud on loodud toetamaks õpetajate professionaalseid oskusi, hoides neid kursis tänapäevaste arengusuundumustega ja toetades seeläbi muutusi õppimises. 

Selle ametliku lause taga peitub reaalsuses aga soe koostöö, ühised koolitused ja kohtumised, kogemuste vahetamine ja koosõppimine ning probleemidele lahenduste leidmine.

16. aprillil toimus neid võrgustikke juhtivate õpetajate arengu- ja koostööpäev. võtsid võrgustiku juhid kokku käesoleva õppeaasta ning vaatasid otsa uuele. Võrgustiku juhid said kuulata Tallinna Haridusameti ja Tallinna Õpetajate Maja metoodika- ja kompetentsi üksuse ootustest ja võimalustest. Päeva lõpetas võrgustike koostöö kavandamine.

Võrgustiku juhid analüüsisid praegust ja tulevast õppeaastat nelja küsimuse põhjal:
Mis läks hästi? Mis ei läinud plaanipäraselt? Mis ma võtan uude õppeaastasse kaasa? Mida teen teistmoodi?

Rõõm oli tõdeda, et sel õppeaastal sai enamus võrgustike tegevusi rahastuse ja toimunud sündmused läksid plaanipäraselt ja sisukalt. Osalejate hulk oli suur, kelle seas muuhulgas ka uusi tulijaid, ning õpetajad tunnevad südamest, et need koolitused ja sündmused toetavad nende arengut. Lisaks omavahelisele koostööle oli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse võrgustikel väga hea koostöö ka muuseumitega. Vene keele emakeelena võrgustike kohtumisel loodi uut õppematerjali. Positiivse külje kõrval oli ka mõningaid plaaniväliseid juhtumeid – registreerimine läbi LTP on siiani osutunud keerukaks. Keeruline oli ka ühiste koolitusaegade leidmine läbiviijatega ning mõnel koolitusel oli osalejate hulk väike. Selle lahendamiseks tehakse uuel õppeaastal teavitustööd rohkem ning lepitakse koolituste ajad juba enne hooaja algust kokku.

Kogu osalejate tagasisidet arvesse võttes jätkatakse uuel õppeaastal fookusteemadega, mille tarbeks korraldatakse praktilisi koolitusi. Lisaks lepiti kokku, et tehakse rohkem koostööd võrgustike üleselt, nt õpetajalt-õpetajale õppimine ja õppereisid.

Kohtumisel osales praeguse võrgustike juhtide kõrval ka Anne Maiberg, kes on Tallinna Tehnikagümnaasiumi muusikaõpetaja ning kellel on soov alustada muusika ja kunsti võrgustiku töö planeerimisega. Esmaseks ürituseks saab uuel õppeaastal töötoa stiilis koolituse korraldamine muusika- ja kunstiõpetajatele.

Sel õppeaastal osales võrgustike töös (16.04 seisuga) 804 osalejat. Kui 2022.aasta sügishooajal oli 293 osalejat, siis 2023.aasta samal ajal kasvas osalejate huvi ja arv hüppeliselt küündides 471 osalejani. Samuti näitab tagasiside, et ollakse rahul koolituste sisuga ning soovitakse võrgustikutöö jätkamist.

Kohtumisel kuulasid Tallinna Haridusameti esindajad kõikide võrgustiku juhtide sisendit ning andsid ka omapoolse tagasiside, milliseid sündmusi võrgustikelt oodatakse. Kõik ettepanekud ja ideed kiideti heaks ning oodatakse kavasse.

Uudisena tegutseb selle aasta veebruarist Tallinna Õpetajate Majas metoodika- ja kompetentsiüksus (edaspidi MEKK), mille eesmärk on toetada eestikeelsele haridusele üleminekut. Üksuse juht tegi ülevaate MEKKi tegemistest ning tulevikuplaanidest. Lisaks tõi välja ideid, kus teha võrgustiku juhtidega koostööd.

Tutvuda sai ka Tallinna Haridusameti värbamisjuhi Ingrid Valgmaga, kes tegi ülevaate enda tööst ja värbamisjuhtide plaanides. Lisaks pakkus koostöövõimalust koos võrgustiku juhtidega.

Kohtumise lõpetuseks arutati kahes rühmas koostöö ideid ning kavandati ühte konkreetset tegevust, mida saaks järgnevalt aastal uuel viisil teha. Üks idee oli luua võrgustike vaheline koostööformaat metoodikakohvik, kus aruteltakse järgnevate ideede üle: õpetajalt-õpetajale õpe; parimate praktikate jagamine ja rakendamine; koolides tundide külastused, eesti keelele ületulek. Kohtumised võiksid toimuda õppeaastas 4 korda – esimesel korral oleks järgnevate kohtumiste kaardistamine. Teiseks ideeks toodi välja võrgustike ülesed õppereisid, kus külastatakse Viljandimaa asutusi, nt: Mulgi elamuskeskus, Polli õunaaiand, kalamuuseum, Bonifatiuse Gild, Kondas, Viljandi Kultuuriakadeemia (hääle- ja kõneõpetus).

 

Seega saab kokkuvõttena öelda, et uuel õppeaastal oodatakse koolitusi ja sündmusi ning suuremat võrgustike omavahelist koostööd. Tegevuskavasid, mille koostamisel arvestatakse Tallinna Haridusameti ettepanekutega, oodatakse koos eelarvega 27.maiks ning tegevuste kuupäevad peavad augusti lõpuks paigas olema.

 

Osalejad:

Kristi Vimberg, Tallinna Õpetajate Maja direktor
Lisette Liise Lilleorg, Tallinna Õpetajate Maja tugiteenuste juht
Maris Uusküla, Tallinna Õpetajate Maja õppelogistik
Natalja Mjalitsina, Tallinna Õpetajate Maja metoodika- ja kompetentsi üksuse juht
Krista Keedus, Tallinna Haridusameti Hariduskorralduse osakonna juhataja
Madis Annus, Tallinna Haridusameti Hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
Ingrid Valgma, Tallinna Haridusameti personali- ja dokumendihalduse osakonna värbamisjuht
Christina Lään, Tallinna ajaloo ja ühiskonnaõpetuse võrgustiku juht
Helina Raal, Tallinna ajaloo ja ühiskonnaõpetuse võrgustiku juht
Indrek Riigor, Tallinna ajaloo ja ühiskonnaõpetuse võrgustiku juht
Pilvi Tauer, Tallinna geograafia võrgustiku juht
Piret Järvela, Tallinna eesti keele võrgustiku juht
Siiri Kliss, Tallinna logopeedide ja eripedagoogide võrgustiku juht
Jelena Moisejeva, Tallinna vene keele emakeelena võrgustiku juht
Olga Sergejeva, Tallinna vene keele võõrkeelena võrgustiku juht
Kaia Rikson, Tallinna õpilasvõistluste (ettelugemine, ROSIN ja kirjandusmäng) korraldaja
Anne Maiberg, Tallinna Tehnikagümnaasiumi muusikaõpetaja ja Tallinna muusikaõpetajate kontaktisik.

Galerii

SaadaSaada päring