Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainevõrgustiku koolituskalender // Kevad 2023

20.02.2023 Eesti Meremuuseum ajalooõpetuse läbiviimise partnerina
Eesmärk jätkata Tallinna ajaloo- ja  ühiskonnaõpetuse õpetajate ja Eesti Meremuuseumi koostööd.
01.03.2023 Eesti Panga Muuseum ühiskonnaõpetuse läbiviimise partnerina
Eesmärk alustada ja jätkata Tallinna ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning Eesti Panga Muuseumi koostööd
13.04.2023 Ajalugu kaasaegses raamis. Õpistrateegiatest lähtuv ajalooõpetus

Koolitusel võtame vaatluse alla ühe ajalooteema õpetamise põhikoolis juba olemasoleva tunniesitluse järgi.

18.05.2023 Mõistekaartide kasutamine ajalootunnis

Eesmärk õppida koostama ja kasutama tabeleid ning diagramme ajaloo- ja ühiskonnaõpetuses.