Eestikeelsele õppele ülemineku seminarid said avapaugu15.04.2024

 

10.aprillil toimus Tallinna Läänemere Gümnaasiumis seminaripäev esimese kooliastme õpetajatele, mille keskmes oli eestikeelsele õppel üleminek. Klassiõpetajad said vaadelda tunde ning kuulata parimaid praktikaid, käsitleti eestikeelsele õppele üleminekuks olulisi teemasid.

Koolitajate Anna Sele ja Ljudmilla Zarina sõnul said koolitatavad jagada oma muresid, mõtteid, esitada küsimusi ja rääkida oma kogemusest. Suureks toeks oli tunnivaatluse võimalus, kus sai näha rutiintegevusi ja tutvuda erinevate aktiivõppemeetodite ning digilahendustega, mis aitavad õpilasel sukelduda eestikeelsesse õppimise protsessi.

Osalejate sõnul oli päev äärmiselt informatiivne ja inspireeriv, toetades nende professionaalset arengut ja täiendades teadmisi ning oskusi uute meetodite ja lähenemisviisidega. Vähem tähtsaks ei peetud ka kogemuste jagamise ja üldist motiveerimise poolt. Mitme osaleja sõnum on sellised rutiinivälised päevad ideaalsed viisid oma töösse uut indu lisada: korraks peatuda ja vaadata asjale teisest küljest, kuidas ja mida teised õpetajad teevad ning millised on õpilaste reageeringud. Kindlasti sai omandatud uusi meetodeid ja õpitud tundma instrumente, mis tunni läbiviimist hõlbustavad.

Seminaripäeva lõpuks said õpetajad ideid, teadmisi, praktilisi näpunäiteid, julguse ja kindlustunde, et saavad sügisel eestikeelse õpetamisega hakkama.

Täname südamest Tallinna Läänemere Gümnaasiumi meeskonda, kes olid valmis olema esimesed oma kogemuse jagamisel. Kui ka teie koolis on keelekümblus- ja/või LAK-õppe kogemus ja olete valmis jagama oma teadmisi ning praktikaid, siis võtke meiega ühendust! Oleme abiks seminaripäeva korraldamisel, et üksteist ühiselt sellel teekonnal toetada.

 

Erika Veide

metoodika- ja kompetentsi üksuse (MEKK) koolitusjuht
(+372) 5341 5923
erika@opetajatemaja.ee

SaadaSaada päring