Lugemist: Vana maja uued naelad – ajaloolisest koolituskeskusest kaasaegseks õpikeskkonnaks

Tekst: Tallinna Õpetajate Maja koolitusjuhid Inese Freimane ja Sander Kiviloo

Aastaid, nüüdseks juba 20, tagasi kingiti ühele alustavale koolile tükk natuke koitanud ja pisut ka pehkinud puitu, mille sisse oli löödud uus sepa nael. Selle kunstiteose nimeks oli „Uus vanas“. Ma alati arvasin, et see sümboliseeris vana maja ja uut kooli selles. Nüüd, olles ise natuke vanem ja omades uusi mõtteid, olen avastanud, et „Uus vanas“ võib tähendada midagi hoopis muud. See on sümbol elukestvast õppest ning lõppematust arengust, muutustest, unustamisest ja kadumisest.

Mõned kuud tagasi küsiti meie käest EPALE intervjuus, et kuidas motiveerida inimest, kes ei taha enam õppida. Üks meie vastustest oli, et elu ei luba meil olla õppimata. Me iga päev õpime ja kogeme midagi uut. Olgu see siis uus toiduretsept või iseteenindus kassa. Mis jäi rääkimata, oli see, et samal ajal kaob meist midagi ära ning me pole enam kunagi endised. Uus alati mõjutab vana ning jätab oma jälje. Vana, kas seostatakse uuega või see asendatakse ja kaob igavikku ning toimub unustamine. Vana annab alati teed uuele. Seega õppimine on alati mitu vastandlikku protsessi. See on uue loomine, aga samal ajal toimub ka unustamine ning kadumine. See toimub meis kõigis. Iga päev oleme me „Uus vanas“.

Õppimine toimub iga päev ka Tallinna Õpetajate Majas. Meiega on liitunud uusi inimesi, uusi naelu, kes on toonud uusi ideid ja uut visiooni. Selle käigus on aga kadunud ning jäänud unustusse ka mõned vanad tegevused ja mõtted.

 

Õppimise vaimus - Tallinna Õpetajate Maja

 

Mis on Tallinna Õpetajate Majas muutunud?

Uuenenud koolitusjuhtide meeskond on toonud kaasa tugevat andragoogika-alast kompetentsi ja arusaama kaasaegsest õpikäsitusest. Oleme üle vaadanud oma koolitusportfelli ja seadnud selgema fookuse, kuhu tahame minna ja kuidas ennast koolitusturul näeme. Oleme eelkõige õpetajate maja, kuid laiemas mõttes oleme ÕPPIMISE maja. Meie peamine tegutsemissuund on kõik, mis seondub õpetamise, koolitamise ja ka enesearenguga. Pakume nii erialaseid koolitusi õpetajatele, kui professionaalset arengut toetavaid koolitusi organisatsioonide sisekoolitajatele ja teistele huvilistele. Lisaks oleme alustanud mitmeid uusi tegevussuundi. Näiteks podcast, e-õppe programmid ja kogemuskogumikud.

Olulised märksõnad meie uuenenud kontseptsioonis on teaduspõhisus, praktilisus ja lahendustele orienteeritus.

 

Mis on jäänud samaks?

Mitte kõik ei ole uus. Uue kõrval on alles ka vana. Meie juures saab jätkuvalt korraldada erinevaid üritusi ning nautida kunsti. Oleme uhked, et saame  hoolt kanda ja teistega jagada seda väärikat maja. Meile võib alati tulla külla, kui on rõõme, mida jagada, või väljakutseid, mis vajavad ületamist. Lõimime funktsionaalsust ning esteetikat, luues keskkonda, kuhu inimesed soovivad tagasi tulla. Me jätkuvalt osaleme aktiivselt erinevates haridus- ning koolitusprojektides ja aitame edendada täiskasvanuharidust Eestis.

 

Mida pakume organisatsioonidele?

Pakume organisatsioonidele erinevaid tellimuskoolitusi ning muid metoodikaid inimeste arendamiseks. Näiteks oleme oma meeskonna peal järele proovinud ja praktikas veendunud kasust, mida loob DISC® meeskonna audit. Meeskonna audit koosneb meeskonna DISC® profiilide kaardistusest ja nö tegeliku meeskonna profiili koostamisest, millele järgneb ideaalse meeskonna profiili koostamine ja põhjalik analüüs meeskonna rollidest ja iga meeskonnaliikme panusest ja väärtusest. Võrreldes tegeliku ja ideaalse meeskonna profiili saab väga praktilise väljundina luua tegevuskava ideaali poole liikumiseks.

Alati ei ole koolitus parim lahendus, seepärast pakume lisaks ka supervisiooni ning kovisiooni töögruppe. Paljud organisatsioonid on juba rakendamas kovisiooni ja/või supervisiooni – või vähemalt seda kaalumas, kuna mõlema puhul on tegemist tõhusa ja kuluefektiivse arendusmeetodiga.

Praegusel koroona ajal vajab meie vaimne tervis mängu ning vaheldust. Lisaks meeskonnad igatsevad põnevaid ühistegevusi. Oleme loonud Indrek Hargla Apteeker Melchiori kriminaalromaanide ainetel seiklusmängu Tallinna vanalinnas. Viimane on meie retsept, mida ette võtta koroonaväsimuse vastu võitlemiseks – ühiselt ja ohutul moel. Mäng kulgeb värskes õhus jalutades, võimalik on mängida nii meeskonniti kui individuaalselt, tulemuseks – hea tuju mõnusast jalutuskäigust kaunis vanalinnas, põnevad faktid keskaja Tallinna elukorraldusest ja soovi korral sõbralik võistlusmoment.

 

Milline on Tallina Õpetajate Maja tuleviku visioon?

Näeme ennast täiskasvanud koolituse kompetentsikeskusena, kus meeleldi kohtuvad valdkonna professionaalid ja entusiastid – olgu nad õpetajad, haridusjuhid, (sise)koolitajad, koolitusjuhid või –spetsialistid.

Me soovime igapäev ise õppida ja pakkuda uusi õppimisvõimalusi. Katsetame uute tehnoloogiate ning metoodikatega ning jagame neid ka teistele.

Eks iga organisatsioon – nagu inimenegi – läbib oma arengus erinevaid etappe. Ka meie 64 aastane arengulugu on olnud kirju, kuid peame oluliseks, et oleme suutnud püsida ja püsime ka tulevikus #ÕppimiseVaimus.

 

Autoritest:

 

Inese on hariduselt psühholoog, bakalaureuse kraadi omandas ta Läti Ülikoolis ja magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Karjääri tee on toonud teda koolituse ja arenduse valdkonda, kus ta on tegutsenud ligi 15 aastat. Ta on töötanud suurtes organisatsioonides nii avalikus, kui erasektoris erinevatel ametikohtadel, alates sisekoolitajast kuni personali arendusjuhini.

 

Sander on üle 10 aasta tegelenud inimestega ja nende arengu toetamisega. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala. Lisaks on ta täiendanud enda õpidisaini ning haridustehnoloogia alaseid oskuseid Taanis, Inglismaal ja USA-s. Sander on töötanud pikalt haridusasutuse õppesuuna juhatajana ning erasektoris koolitusjuhina.

Vaata kõiki postitusi