Supervisioon koolide õpetajatele4 kohtumist perioodil veebruar kuni mai 2024: 22.02; 21.03; 25.04; 23.05 kell 14.00-17.00 (esimesel kohtumisel kell 14.00-18.00)

Õpetajate grupisupervisioon on koostööpõhine protsess, mis aitab kaasa isiklikule ja professionaalsele kasvule. See protsess hõlmab kogemuste ja teadmiste jagamist, juhendamis- ja õpetamisstiilide üle arutlemist ning tööalaste väljakutsetega tegelemist.

Grupisupervisioon pakub võimalust saada tagasisidet ja erinevaid vaatenurki, mis on olulised efektiivseks probleemide lahendamiseks ja õppimiseks. Samuti aitab see kaasa osalejate enesereflektsiooni ja eneseteadlikkuse arengule, suurendades seeläbi nende professionaalset efektiivsust ja toetades nende arengut haridusvaldkonnas.

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli töötajana:

Registreeru

Koolituse detailid

Asukoht

Tallinna Õpetajate Maja

Aeg

4 kohtumist perioodil veebruar kuni mai 2024: 22.02; 21.03; 25.04; 23.05 kell 14.00-17.00 (esimesel kohtumisel kell 14.00-18.00)

Maht

17 ak/t

Koolitaja

Veikko Kuusk ja Terje Äkke (International Supervision and Coaching Institute praktika raames)

Grupi suurus

12 inimest

Hind

Tallinna koolide õpetajatele tasuta

Superviisori roll grupisupervisioonis on juhendada ja toetada osalejate õppeprotsessi. Superviisor aitab osalejatel mõista ja analüüsida nende professionaalseid kogemusi, soodustab avatud ja ausat suhtlust grupis, ning julgustab enesereflektsiooni ja kriitilist mõtlemist. Superviisor on ka vahendaja, kes aitab leida tasakaalu grupi dünaamika ja individuaalsete vajaduste vahel, tagades, et kõik liikmed tunneksid end kuulduna ja kaasatuna. Lisaks on superviisor vastutav selle eest, et grupis valitseks turvaline ja toetav õhkkond, mis on oluline avatud arutelude ja õppimise jaoks.

Sihtrühm:

Üldhariduskoolide õpetajad

Läbiviijad Veikko Kuusk ja Terje Äkke (International Supervision and Coaching Institute praktika raames)

Veikko Kuusk on enesearengu ja kasvu coach ning väljaõppes superviisor International Supervision and Coaching Institute’s. Enne seda töötas Veikko 14 aastat tootmisjuhina nii ehitussektoris kui ka toiduainetööstuses. Coachi ja superviisorina loob ta mõnusa ruumi, kus on hea olla ja ennast väljendada. Oma töös lähtub Veikko süsteemsest ja holistilisest vaatest arvestades, et inimest mõjutavad minevik ja eri süsteemidesse (pere, töö, kool, sõbrad jne) kuulumine.

Terje Äkke on haridusjuht Arengusammude programmis, mis toetab õpetajate ametialast arengut coachiva õpipartnerluse abil. 25 aastat on ta olnud õpetaja ja õppejuht Eesti Rahvusvahelises Koolis. Üle kümne aasta toetas Terje kolleege tuginedes Literacy Coaching and Cognitive Coaching õpingutele. Lisaks on ta samuti omandamas coach-superviisori kutset International Supervision and Coaching Institute’s.

Coach-superviisorina loob Terje turvalise keskkonna, kus uurida kogemusi, küsimusi, tundeid ja mõtteid; annab tuge plaanide tegemisel, probleemide lahendamisel ja õnnestumistest õppimisel; pakub erinevaid viise uute perspektiivide, mõttemustrite ja ressursside avastamiseks; toetab professionaalset ja isiklikku arengut.


Võta ühendust koolitusjuhiga

Inese Freimane

Inese Freimane

koolitusjuht
(+372) 5565 5486
inese@opetajatemaja.ee
EST, LAT, RUS, ENG, GER

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli töötajana:

Registreeru
SaadaSaada päring