Lasteaedade tervisemeeskondade inspiratsioonipäev08.05.2024 kell 10.00-15.00

Inspiratsioonipäeva eesmärk on toetada lasteaedade tervisemeeskondade võrgustiku edendamist läbi parimate praktikate jagamise ja üksteiselt õppimise. Kohtumisel toimub kolm töötuba, mille eestvedajateks on Tallinna kolme lasteaia tervisemeeskondade liikmed. Iga osaleja saab endale valida 2 töötuba, millest osa võtta. Lisaks töötubadele toimuvad ühised liikumispausid jms tervistavad-turgutavad tegevused.

Sihtgrupp - lasteaedade tervisemeeskondade liikmed ja teised huvilised

Inspiratsioonipäeva läbimisel osaleja:

  • on saanud professionaalset toetust parimatest praktikatest;
  • on jaganud teiste osalejatega häid praktikaid;
  • on analüüsinud ja reflekteerinud praktikaid ning kujundanud nende põhjal uusi ideid laste arengu toetamiseks

 

Õppemeetodid

Inspiratsioonipäev toimub maailmakohvikute formaadis. Inspiratsioonipäeva igal töötoal on oma fookus nt igapäevaste oskuste arendamine, keskkonnaharidus lasteaias ja lõbusad liikumistegevused. Jagatakse ning analüüsitakse fookusest lähtuvalt praktikaid.

Ajakava

9.40-10.00 Kogunemine, hommikukohv

10.00 Avasõnad, sissejuhatus

10.30 Töötuba I

12.00 Lõuna (korraldaja kulul)

13.00 Töötuba II

14.35 Päeva kokkuvõte

15.00 Päeva lõpp

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna eralasteaia töötajana:

Registreeru

Koolituse detailid

Asukoht

Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats14)

Aeg

08.05.2024 kell 10.00-15.00

Maht

6 ak.tundi

Koolitaja

Pirita Kose Lasteaia, Tallinna Kullatera Lasteaia ja Tallinna Kivimurru Lasteaia tervisemeeskondade liikmed

Grupi suurus

50

Hind

Tallinna haridustöötajatele tasuta

Töötuba nr 1: Laste talviste liikumisvõimaluste laiendamine ja igapäevaste oskuste õpetamine

Jagame kogemusi ja ideid, kuidas oleme laiendanud laste liikumisvõimalusi (nt talvel suusatamine, uisutamine) ja kuidas õpetame lastele igapäevaoskusi Pirita Kose Lasteaias. Rühmatööna kaardistame uue tegevuse alustamise riske ja nende maandamise võimalusi.

Läbiviija:

Kerli Tiigimäe – Pirita Kose Lasteaia õppejuht, alushariduse magister, omab 13 aastast töökogemust rühmaõpetajana ning pea 6 aastast kogemust õppejuhina.

Töötuba nr 2: Mida külvad seda lõikad!

Kohtumistel jagab Tallinna Kullatera Lasteaia meeskond oma kogemusi looduse ja keskkonnahoiu teema-aastaga seonduvalt. Arutleme, kuidas on tegevused õppeaias seotud PRIA kaasavate haridusmeetmete projekti võimalustega. Töötoas valmivad neli erinevat projekti ideed, mida saab soovi korral oma asutuses rakendada.

Läbiviijad:

Jana Süving – Kullatera lasteaia õppealajuhataja, kes on lõpetanud Tallinna Ülikooli Alushariduse pedagoogika eriala magistri õppekava. Koolitajana on läbiviinud robootika koolitusi haridustöötajatele ja lastele.

Piret Määr – Kullatera lasteaia direktor Piret on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli koolieelse kasvatuse ja -psühholoogia eriala, haridus on võrdsustatud magistriga. Alates 2001 juhtinud Lastesõime Aasalill ja alates 2007 Tallinna Kullatera Lasteaeda.

Töötuba nr 3: Terves kehas terve vaim!

Huvitavad tegevused laste vaimseks ja füüsiliseks terviseks Tallinna Kivimurru Lasteaias. Teeme töötoas koos neurogümnastika harjutusi ning stressi leevendavaid käelisi tegevusi taaskasutatud materjalidest.

Läbiviijad:

Olesja Tandorf – Tallinna Kivimurru Lasteaia direktor, kes on töötanud 10 aastat rühmaõpetajana ja 12 aastat juhatanud lasteaeda. Paneb palju rõhku meeskonnatööle ja lasteaia mainele, viib läbi vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ ja osaleb mentorluses Vepa metoodikas.

Julia Gaiduk – Tallinna Kivimurru Lasteaia liikumisõpetaja, kes on töötanud lasteaias 11 aastat (sh muusikaõpetajana). Julia juhendamisel toimub liikumistund alati õues, igal kolmapäeval toimub hommikuvõimlemine koos vanematega. Julia eestvedamisel võtavad lapsed aktiivselt osa kõikidelt linna üritustelt, mis on seotud liikumisega, tantsimisega ja laulmisega.

Vladlena Ministrova – suure kogemusega õpetaja, tänu kellele on rühmas alati au sees kunstitegevus ja disain. Vladlena suunab lapsi liikuma ja õues sporti tegema, õpetab jalgrattaga sõitma ja korraldab lastega linnas jalgrattaretki.

Galerii

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna eralasteaia töötajana:

Registreeru
SaadaSaada päring