Konfliktidega toimetulek ja turvalise klassiruumi loomine7.03.2024 ja 19.03.2024 kell 9.00-15.30

Taastav õigus on mõtteviis, mis viimastel aastatel on laiemat kõlapinda leidnud. Taastavas koolis tegeletakse teadlikult suhete loomise, hoidmise ja suhete parandamisega, kui need on konfliktsed või katkenud. Koolitus sisaldab lihtsaid ja jõukohaseid praktikaid ja viise taastava kooliruumi loomiseks. Tegemist on kogemuskoolitusega, kus on suur rõhk aktiivsetel ja kaasavatel õppimismeetoditel.

Konfliktid on meie kõigi igapäevaelu üks osa. Konfliktolukordasid tekib nii koolis laste, õpetajate kui ka lapsevanemate vahel.

Konfliktidega toimetulekuks on neli võimalikku lähenemist, mis tulenevad sotsiaalse distsipliini aknast: karistuslik, kus inimesi häbimärgistatakse ja kontrollitakse; passiivne, mis mõjub hoolimatu ja tähelepanuta; taastav, mis põhineb austusel ja kaasamisel ning lubav, mis on järeleandlik ja kaitsev.

Koolituse teemad:

 • Taastava õiguse olemus ja põhimõtted
  Mis on taastav õigus ja taastavad praktikad, taastavas õiguses on viis põhimõtet, mis aitavad nii konflikte ennetada kui ka lahendada. Millised on lisaks taastava õiguse väärtused ja standardid.
 • Taastavad praktikad
  Millised on taastavad praktikad ning milliseid neid saab rakendada koolis.
 • Taastav kooliruum
  Milline on üks taastav kooli-/klassiruum, mida saab kooli juht/õpetaja/koolitöötaja selleks teha. Kuidas saada taastavaks kooliks?
 • Taastav vestlus
  Mida kujutab endas taastav vestlus? Milliseid küsimusi küsida, kuidas olla hinnanguvaba ning julgustada jagajat rääkima omas tempos ja toetada teda ennast lahendusteni jõudmisel. Praktika on antud koolitusel üks oluliseim märksõna.

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

Registreeru

Koolituse detailid

Asukoht

Tallinna Õpetajate Maja

Aeg

7.03.2024 ja 19.03.2024 kell 9.00-15.30

Maht

14 akadeemilist tundi

Koolitaja

Annegrete Johanson

Grupi suurus

20

Hind

Tallinna haridustöötajatele tasuta

Sihtrühm:

Kooliõpetajad, tugispetsialistid, kooli juhtkond

Koolituse lõpuks osaleja:

 • teab taastava õiguse põhimõtteid;
 • saab teada, milline on taastav kooliruum ja kuidas seda luua;
 • on teadlik taastava õiguse sekkumisest – taastav vestlus, vahendus, taastav ring;
 • teab ja oskab rakendada taastavat vestlust.

Õppemeetodid:

Loeng, rollimängud, grupitööd, arutelud

Koolituse läbiviija:

Annegrete Johanson on taastava õiguse koolitaja ja praktik, kes on viimase viie aasta jooksul vahendanud nii koolides laste, õpetajate kui lapsevanemate konflikte, lisaks viinud läbi taastavaid ja ennetavaid ringe. Annegrete kuulub Euroopa taastava õiguse katuseorganisatsiooni European Forum for Restorative Justice koolitajate hulka.


Võta ühendust koolitusjuhiga

Inese Freimane

Inese Freimane

koolitusjuht
(+372) 5565 5486
inese@opetajatemaja.ee
EST, LAT, RUS, ENG, GER

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

Registreeru
SaadaSaada päring