Kogemuste Kool lasteaedadele: Erinevast kultuuriruumist perede kaasamine õppe- ja kasvatustöösse29.11.2023 kell 13.00-16.00

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade 2022.aastal toimunud haridusjuhtide juhtimishäkatoni käigus loodud viie lasteaia projektist MUKUVAKK- multikultuursest veimevakast ja tutvuda Tallinna Kihnu Lasteaia õpikeskkonnaga, luues selle põhjal loovaid kontseptsioone õppetegevuste läbiviimiseks.

Koolituse teemad

  • MUKUVAKK
    Projekti tutvustus ja kasutusvõimalused lasteaias
  • PÄEVASÕNA
    Idee tutvustus, selle rakendumine igapäevategevustes. Päevasõna „otsimine“ õpikeskkonnast, seos projektõppega

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli töötajana:

Registreeru

Koolituse detailid

Asukoht

Tallinna Kihnu Lasteaed (Kihnu 1)

Aeg

29.11.2023 kell 13.00-16.00

Maht

4 ak/h

Koolitaja

Eve Kalimulina ja Marina Moltšanov

Grupi suurus

20

Hind

Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta

Eve Kalimulina on üle 20 a kogemusega lasteaednike koolitaja, kes väärtustab kogemuspõhist õpet, Tallinna Kihnu lasteaia direktor.

Marina Moltšanov on MUKUVAKA töörühma aktiivne liige, kes koordineerib lasteaias eesti keele õpet, Tallinna Kihnu lasteaia õppealajuhataja.

Sihtgrupp:

Lasteaiaõpetajad, õppejuhid, direktorid

Õppemeetodid:

Loeng, arutelud, rollimängud, ideede jagamine, praktilised ülesanded

Koolitusel osaleja:

  • Väärtustab Eesti rahvakultuuri traditsioone õppe-ja kasvatustöö läbiviimisel;
  • Rakendab multikultuursuse põhimõtteid koostöös laste ja lastevanematega;
  • Rakendab uudseid lähenemisviise ja võtteid seostatult eesti keele õppega;
  • Lahendab grupiprotsessis õpikeskkonnaga seonduvaid ülesandeid

Võta ühendust koolitusjuhiga

Inese Freimane

Inese Freimane

koolitusjuht
(+372) 5565 5486
inese@opetajatemaja.ee
EST, LAT, RUS, ENG, GER

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli töötajana:

Registreeru
SaadaSaada päring