Kogemuste Kool koolidele: lõimitud aine- ja keeleõppe korraldus ja väärtuskasvatus22.september, kell 07:00 - 18:00

Tartu Annelinna Gümnaasiumi keelekümbluse ja lõimitud aine- ja keeleõppe kogemuse tutvustamine: loeng, tunnivaatlus ja arutelu, mis annab osalejatele mõtteainet eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste õppetöö korraldamiseks.

Koolituse teemad

 • Mitmekeelse kooli arenduse põhimõtted Tartu Annelinna Gümnaasiumi näitel.
 • Teises keeles õpetamise metoodika ja ainete ning keeleõppe lõimimine, sh tunnivaatlused ja analüüs).
 • Väärtuskasvatus mitmekeelses koolis, sh rändetaustaga õpilaste lõimimimine, õppekava toetavad klassivälised tegevused.

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Registreeru

Koolituse detailid

Asukoht

Tartu Annelinna Gümnaasium

Aeg

22.september, kell 07:00 - 18:00

Maht

5 akadeemilist tundi

Koolitaja

Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkond: Hiie Asser, Jelena Bitova, Julia Trubatšova, TAGi õpetajad

Grupi suurus

40

Hind

Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste õpetajatele tasuta. Õpetajatele väljastpoolt Tallinna 100 eurot.

Õpiväljundid:

 • õppepäeval osalennud õpetajad ja koolijuhid on tutvunud teises keeles õpetamise ja õppimise põhimõtetega.
 • osalejad on vaadelnud ja analüüsinud 2 koolitundi ning leidnud mõned ideed, kuidas nähtu ja kogetu põhjal edendada oma tööpraktikat.

Kava:

 • Buss väljub Solarise juurest kell 07:00
 • Õppepäevast osavõtjad on oodatud kooli kl 9.30 – 10. Tervituskohv
 • Kl 10 Õppepäeva sissejuhatav loeng ja kooli tutvustus
 • Kl 11 ja kl 12 Lahtiste tundide külastamine ja vestlused õpetajatega
 • Kl 13 Lõuna
 • Kl 13.30 -15 Tundide analüüs ja arutelu teises keeles õpetamise ja väärtuskasvatuse teemal

Tartu Annelinna Gümnaasiumi juhtkond:

Hiie Asser, Jelena Bitova, Julia Trubatšova, TAGi õpetajad, kes annavad lahtisi tunde.

Kõik koolitajad on pikaajalise kooliarenduse ja keelekümblusõppe kogemusega õpetajad.

Sihtgrupp:

Õpetajad, koolijuhid


Võta ühendust koolitusjuhiga

Maris Uusküla

Maris Uusküla

õppelogistik
(+372) 5434 0882
maris@opetajatemaja.ee
EST, ENG

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Registreeru
SaadaSaada päring