Draamaklubi: Mängude rakendamine töös noortega14.veebruar, kell 15:00 -18:00

KOHAD ON TÄITUNUD! Töö keskendumise, tähelepanu, improvisatsiooni, koostöö, koordinatsiooni ja rütmitunnetuse parendamiseks. Praktiliste harjutuste tegemine.

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

Registreeru

Koolituse detailid

Asukoht

Tallinna Õpetajate Maja

Aeg

14.veebruar, kell 15:00 -18:00

Maht

4 akadeemilist tundi

Koolitaja

Eva Kalbus

Grupi suurus

16

Hind

Tallinna koolide õpetajatele tasuta

Eesmärgid:

 1. Pakun praktilisi ideid ja harjutusi, kuidas tundidesse/kohtumistesse tuua vaheldust, mängulisust, fantaasiat, improvisatsiooni. Teeme harjutusi keskendumise parendamiseks.
 2. Osaleja saab läbi praktiliste harjutuste  inspiratsiooni, kuidas kogetut oma töös kasutada ning sellega vaheldusrikkust lisada.

Keskendumine:

 • „Kohtumisring”  – harjutus, mis aitab tulla käesolevasse hetke, märgata kaaslasi, sõnastada tähelepanekuid.
 • Mängud pallidega – arendavad meeskonnatööd,  koordinatsiooni, lisaks ka palli viskamist ja püüdmist, võimaldab ühist strateegialoomist,
 • „Hüppeharjutus” – aitab arendada keskendumist, meeskonnatööd, koordinatsiooni, rütmitunnetust.
 • Improvisatsioonimängud, nt „Mina olen…” – aitab arendada spontaansust, teiste kuulamist ja teistega arvestamist, Suurendab mängija eneseusaldust, julgust. Annab grupile võimaluse saada ühiseid positiivseid kogemusi, sest üsna kergelt läheb mäng humoorikaks.  Mängu arendame ka keerulisemaks, kus mängija saab rolli luua, ümberkehastuda. „Kapsavaras” – impro- ja rollimäng, millega saavad hakkama ka nooremad lapsed.
 • „Linnud” – harjutus, mis võimaldab liikuda, samas õpetab eristama ränd- ja paigalinde. Näide, kuidas draamaõpetust saab lõimida teiste ainetega – loodusõpetus, kehaline kasvatus.
 • „Sulamismäng” –  tõstab fookusesse hoolimise, meeskondliku vastutuse, usaldamise, ka kiire reageerimise.
 • „Kehaline matemaatika” – õpetab eristama paaris-, paarituarve, ka kolmega jagamist kordama läbi keha reageerimise. Aitab muuta matemaatikat lõbusamaks, mängulisemaks, lõimib draamaõpetust teiste ainetega – matemaatika, kehaline kasvatus.

Õpiväljundid:

 • Koolituse tulemusena oskab õppija harjutusi, mis aitavad tema tööd mängulisemaks ja loovamaks muuta.
 • Oskab kasutada improvisatsioonitehnikat õpilaste avamiseks, julgemaks muutmiseks, karakteri loomiseks.
 • Teab erinevaid meeskonnatööd parendavaid mängulisi võtteid.
 • Oskab kasutada mängudes läbitud  võtteid keskendumise fookusesse toomiseks.

Koolitaja:

Eva Kalbus on Tallinna 32. Keskkooli teatri- ja draamaõpetuse õpetaja ja töötab õpilastega kõigis kooliastmetes. Koolitaja on õppinud Eesti Humanitaarinstituudis näitlemist ning lavastanud kooliteatris kui ka teeb lavastajana projekte professionaalsete näitlejatega.

Sihtrühm:

Tallinna I-III kooliastme õpetajad


Võta ühendust õppelogistikuga

Maris Uusküla

Maris Uusküla

õppelogistik
(+372) 5434 0882
maris@opetajatemaja.ee
EST, ENG

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

Registreeru

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

Registreeru
SaadaSaada päring