Tunnete keel selgeks: praktilised oskused stressi vähendamiseks lasteaias ja koolis

Õppijad saavad praktilisi teadmisi ja tuge eneseteadlikkuse ning oskuste loomisel. Eesmärgiga praktilise kogemuse ja harjutustega täiendada oskusi enda heaolu eest hoolitsemiseks, eneseregulatsiooniks, stressi juhtimiseks ja emotsionaalsete olukordadega toimetulekuks ning teadlikuks õpetamiseks klassi- ja rühmaruumis.

 

Koolitaja Elin Ots on on mindfulnessil põhineva stressivähendamise programmi sertifitseeritud juhendaja ja Vaikuseminutite koolitaja

 

Sihtgrupp:

Lasteaia ja kooli õpetajad, huvijuhid, noorsootöötajad. Kõik, kes soovivad süsteemselt kasutada teadveloleku meetoditel baseeruvaid oskuseid oma elus ja töös lastega ning noortega.

 

Õppemeetodid:

Aktiivõppe meetodid (+ grupi- ja paaristöö, arutelu koos reflektsiooniga )

 

Kursuse läbinud õpetaja on tutvunud ja saanud praktilise kogemuse võimalustest:

  • kuidas ennast juhtida viisil, et hoida oma vaimset ja füüsilist tervist;
  • kuidas märgata enda ja õppijate vajadusi ning nende eest hoolt kanda;
  • kuidas märgata endas ja keskkonnas toimuvaid protsesse ning neid asjakohaselt juhtida;

On tutvunud:

  • emotsioonide ja mõtete mõjuga, kuidas hoida distantsi neist ning teha teadlikke valikuid;
  • kuidas hinnanguvabalt uurida ja vaadelda olukordi;
  • võimalustega kuidas luua ja hoida õppimist toetavaid suhteid;
  • kuidas luua keskkond, kus valitseb aktsepteerimine, hoolimine ja mõistmine.

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli või riigigümnaasiumi töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
26.10 kell 10.00–15.30
Maht:
6 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Elin Ots
Hind:
Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste õpetajatele tasuta. Õpetajatele väljastpoolt Tallinna 72 eurot.
Grupi suurus:
kuni 25 osalejat
Koolitusjuht:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Lühiülevaade:
mõtted, tunded, seosed TÜ poolt teostatud harjutuste mõju-uuringust. Uurime millised on tõhusad ja millised on ebatõhusad toimimisviisid ja suhestumine oma mõtete ja tunnetage läbi praktiliste tegevuste.

Teadlikkus iseendast:
Tutvumine, arutelu, kogemuse jagamine, kuidas minul on emotsioonide juhtimisega.

Harjutustega tutvumine:
Tutvume praktiliste ja tõenduspõhiste oskustega emotsioonide, stressi ja keskendumisega hästi toime tulemiseks läbi enda tähelepanu suunamise.

Kokkuvõte:
Mida võtan koolituselt kaasa.