Kogemuste Kool lasteaedadele: Erinevast kultuuriruumist perede kaasamine õppe- ja kasvatustöösse

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade 2022.aastal toimunud haridusjuhtide juhtimishäkatoni käigus loodud viie lasteaia projektist MUKUVAKK- multikultuursest veimevakast ja tutvuda Tallinna Kihnu Lasteaia õpikeskkonnaga, luues selle põhjal  loovaid kontseptsioone õppetegevuste läbiviimiseks. 

Eve Kalimulina on üle 20 a kogemusega lasteaednike koolitaja, kes väärtustab kogemuspõhist õpet, Tallinna Kihnu lasteaia direktor.

Marina Moltšanov on MUKUVAKA töörühma aktiivne liige, kes koordineerib lasteaias eesti keele õpet, Tallinna Kihnu lasteaia õppealajuhataja.

 

Sihtgrupp:

Lasteaiaõpetajad, õppejuhid, direktorid

 

Õppemeetodid:

Loeng, arutelud, rollimängud, ideede jagamine, praktilised ülesanded

 

Koolitusel osaleja:

  • Väärtustab Eesti rahvakultuuri traditsioone õppe-ja kasvatustöö läbiviimisel;
  • Rakendab multikultuursuse põhimõtteid koostöös laste ja lastevanematega;
  • Rakendab uudseid lähenemisviise ja võtteid seostatult eesti keele õppega;
  • Lahendab grupiprotsessis õpikeskkonnaga seonduvaid ülesandeid

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli töötajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Kihnu Lasteaed (Kihnu 1)
Aeg:
29.11.2023 kell 13.00-16.00
Maht:
4 ak/h
KOOLITAJA:
Eve Kalimulina ja Marina Moltšanov
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta
Grupi suurus:
20
Koolitusjuht:
Inese Freimane, (+372) 5565 5486 inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

MUKUVAKK

Projekti tutvustus ja kasutusvõimalused lasteaias

PÄEVASÕNA

Idee tutvustus, selle rakendumine igapäevategevustes. Päevasõna „otsimine“ õpikeskkonnast, seos projektõppega