Koolitus- ja arenguprogramm | Kevad 2021

 

Veebikoolitused (Tallinna haridustöötajatele)

02.03 Varajane märkamine lasteaias (grupp täis)

02.03 Alusharidus Soomes Vantaa linna näitel (viimane koht)

03.03 Üldpädevuste rakendamine inglise keele tunnis (viimased kohad)

09.03 Вовлечение ученика в учебную работу на предметах реального цикла (grupp täis)

06.04 Õpilaste kaasamine õppeprotsessi reaalainete tunnis (viimased kohad)

07.04 Enesejuhtimine ja eesmärgipärasus

 

Sihtrühmaülesed veebikoolitused (nii haridustöötajatele kui teistele huvilistele üle Eesti)

02.03 Emotsionaalne paindlikkus kui ennast hoidev käitumisviis

 

Võimalusel kontaktõppes toimuvad koolitused Tallinna haridustöötajatele (vajadusel hübriidõppena või veebiõppena)

11.03 Lasteaia juhile ja õpetajale: teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega lasteaias (grupp 2 – täis)

30.03 Lasteaia juhile ja õpetajale: teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega lasteaias (grupp 3)

30.03 Õppemängud põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele kui teise keele ja võõrkeeletundides (grupp täis)

06.04 Eestvedamine (leadership) – inimeste ja muudatuste juhtimine (viimased kohad)

 

Kevadhooaja koolituskava täieneb jooksvalt

 

*Tutvu ka Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolitustega:

 

Juba alanud koolitused haridustöötajatele:

 

Juba alanud sihtrühmaülesed veebikoolitused:

 

 

Võta ühendust

Kui Sul tekkis küsimusi, võta julgesti ühendust:

 

 

 

 

 

Kristi Vimberg

kristi@opetajatemaja.ee
(+372) 527 3422