Sügishooaja koolitusprogramm

29.09 Õpetaja suhtlemisosavus generatsioonide mõistmise kaudu 

30.09 Efektiivne suhtlus haridustöötaja igapäevatöös 

30.09 Juhi käitumine kriisis defineerib tema edu (või ebaedu) peale kriisi

06.10 Õpetaja vaimse tervise hoidmine (Grupp täis!)

07.10 Keerulise käitumisega laps lasteaias (Grupp täis!)

16.10 Temperament ja kooliprobleemid 

28.10 Классное руководство в изменяющемся мире (Grupp täis!)
          / Klassijuhataja töö muutuvas maailmas

29.10 Aktiivse koolitunni rakendamine digivahendite toel

30.10 Inspiratsioonihommik õppejuhtidele

11.11 Grupijuhtimine ja -dünaamika klassijuhatajale 

12.11 Копинг-стратегии совладания со стрессом для учителей (Grupp täis!)
          / Stressiga toimetulekustrateegiad
 

23.11 Kolme-etapiline konfliktide lahendamise mudel (haridusasutuse juhtidele) (Grupp täis!)

25.11 Haridustöötaja teekond rahuldust pakkuva eneseteostuse leidmiseni

 

Koolituskava täieneb jooksvalt, sh klassijuhatajatele suunatud teemadega!

 

Alanud koolitused:

 

Koostööfond

Ootame haridustöötajate enda algatusi õpetajate koostööfondi kaudu!

 

Pühendunud õpetajad

Tallinna Õpetajate Maja koolitused õpetajatele ja teistele haridustöötajatele toetavad
Tallinna haridusstrateegia 2020-2030 tegevusprogrammi “Pädev ja pühendunud õpetaja” soovitud seisundi saavutamist. Aitame kaasa sellele, et Tallinna haridusasutustes töötaksid pühendunud õpetajad, kes:

  • Rakendavad muutuvat õpikäsitust
  • Kasutavad nüüdisaegseid õppemeetodeid
  • On õpilastele innustavaks teejuhiks
  • Tegelevad järjepidevalt enesetäiendamisega
  • Väärtustavad koostöist tegutsemist

 

Võta ühendust

Kui Sul tekkis küsimusi, võta julgesti
ühendust meie koolitusjuhiga:

 

 

 

Maria-Helena Naarits 

maria@opetajatemaja.ee
(+372) 615 5164 | (+372) 527 3422