Muutunud õpikäsitus igas Tallinna koolis

Tallinna Õpetajate Maja õpetajakoolituste põhirõhk on asetatud väärtustele nagu:

– fokusseeritus õppija vajadustele;

– muutunud õpikäsituse tehnikate harjutamine;

– kaasaja õpetaja isiksuse ja autoriteedi loomise toetamine;

– töösuhetes stressijuhtimise oskuste arendamine;

– loovate ja ettevõtlike metoodikate integreerimine õppetöösse.

 

Koolitusprogrammi valitud koolitajad on kõik oma ala eksperdid, vähemalt magistri- ja/ või doktorikraadiga, pikaajalise hariduskogemusega õpetajad, õppejuhid, direktorid, kogenud koolitajad ning säravad isiksused ja esinejad.

 

Koolitused on mõeldud Tallinna üldhariduskoolide ja lasteaedade pedagoogilisele personalile.

Õpetajakoolituste nimekiri täieneb ka hooaja sees pidevalt.

 

Ootame koolitustele kõiki Tallinna üldharidusoolide ja -lasteaedade haridustöötajaid!


 

Koolitusjärgseks suhtluseks ootame osalenuid liituma õpetajakoolituse Facebooki grupiga “Ennastjuhtivad õpetajad”.

 

 

Alates sügisest 2018 on Õpetajate Maja õpetajakoolituses sisse viidud järgmised uuendused:

  • Igale õpetajale huvi pakkuvale koolitusele saab registreeruda iseseisvalt vajutades vastava koolituse lehekülje all olevale registreerimisnupule.
  • Kuna enamik koolitusi on mitmeosalised, siis piisab ühekordsest registreerumisest ja Te olete oodatud igale sarja koolitusele. Palun veenduge, et saate kõigil kordadel kohal olla.
  • Jätkukoolitustega jooksvalt kahjuks liituda ei saa, sest need on temaatiliselt terviklikud ja eeldavad vahepealseid praktilisi tegevusi ning ühtse grupidünaamika hoidmist.
  • Igale koolitusele on oodatud mistahes õppeaine õpetaja ning samuti iga Tallinna lasteaia, kooli või huvialakooli huvijuht, õppejuht, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, arendusjuht ja direktor või mitu inimest samast asutusest.
  • Koolituste kellaajad on valitud nii, et õpetajad saaksid anda esimese päeva poole tunnid koolides ära või keskenduda oma tööalastele kohustustele ja tulla siis koolitustele. Mõned koolituspäevad on aga täispikad ja algavad hommikul – nende puhul palun leidke võimalus enda asenduseks koolitöös ja võtke päev investeerimiseks iseendasse. Teie tähelepanelik kohalolu kogu koolituspäeval või ka kogu koolitustsüklil on väga oluline selleks, et Teile pakutav ka Teiega koos hiljem koolidesse ja õpilasteni jõuaks.
  • Koolitusinfoga kursis olemiseks on soovitav jooksvalt külastada meie kodulehte, sest see on esmane ja peamine allikas kõige õpetajaid puudutava kohta, mida Tallinna Õpetajate Maja pakub. Lisaks edastame infot ka hariduslistide kaudu.
  • Koolituskava on kokku pandud nii EV haridusalastes juhtivdokumentides välja toodud eesmärkidest ja vajadustest kui ka Tallinna Õpetajate Maja uuest visioonist ning arengukavas sätestatud missioonist lähtuvalt. Koolitajad on valitud oma ala sügavuti tundmise, inspireeriva esinemisoskuse ning sütitava isiksuse tõttu.

 

 

Tallinna Õpetajate Maja on tuntud hariduskeskusena juba alates aastast 1957.

 

Tallinna Haridusameti hallatava asutusena viime ellu kahte olulist tegevust:

 

  • õpetajate professionaalset arengut ja koostöist tegutsemist toetavate koolituste pakkumine

Õpetajate täiendkoolitus on valinud endale visiooniks olla uuendusmeelne koolituspaik õpetajatele, kust saavad alguse uued ideed, levivad uued õpetamispraktikad ning ärkavad ellu viljakad koostööalgatused.

Õpetajate täiendkoolituse missioon on toetada Tallinna õpetajate professionaalset arengut süsteemse koolitus- ja ühistegevuse kaudu viisil, mis aitaks ellu viia kaasavat, õppija individuaalsust arvestavat ning tema loovust ja ettevõtlikkust toetavat õpikäsitust erinevatel haridustasemetel.

  • ülelinnaliste õpilasvõistluste korraldamine

Tallinna üldhariduslike koolide õpilastele mõeldud võistlusi korraldame alates 2004. aastast. Võistlused motiveerivad õpilasi  oma teadmisi proovile panema ning läbi võistlusmomendi kogema nii saavutusi kui arendama meeskonnatunnetust.

Aastas toimub keskmiselt 12 võistlust.

Palun tutvu õpilasvõistlustega lähemalt SIIN.  

 

Kui Sul tekkis küsimusi või soovid koolitustel osalemise tingimuste kohta lähemalt uurida, võta meiega julgesti ühendust: koolitused@opetajatemaja.ee