Avatud koolituste koolituskalender

Sügis 2021

 

24.08.21 Tulemuslike veebikoolituste läbiviimine (veebikoolitus)

Eesti kogenumaid mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitajaid Margo Loor õpetab veebikoolitusel, kuidas virtuaalses keskkonnas huvitavaid ning tulemuslikke veebikoolitusi läbi viia.

 

 

13.09.21 Häälekoolitus “Heli ja kõla. Sõna ja vägi”

Koolitusel õpime laiendama hääle kasutamise võimalust ja oma hääle tervise eest hoolitsemist. Tutvume hääleaparaadi, artikulatsiooni ja diktsiooni alustõdedega. Koolitajaks on kogenud näitleja ja lavastaja  Anne Türnpu.

 

 

14.09.21 Edukas toimetulek keerulistes suhtlusolukordades

Suhtlemine ei ole alati kerge ja sujuv. Koolitusel õpime, kuidas keeruliste kõneluste läbiviimisega edukalt toime tulla. Koolitaja on andragoog ja psühholoog Kati Tikenberg.

 

 

21.09.21 Tõhus probleemilahendamine

Koolitusel pakutakse probleemilahenduse metoodikat, mis aitab paremini toime tulla väärtus- ja staatuskonfliktis tekkivate probleemide lahendamisega. Koolitaja on kogenud juht ja juhtimiskoolitaja Erik Reinhold.

 

 

30.09.21 Konfliktide lahendamine taastava vestluse abil

Koolitusel osaleja on teadlik enda rollist, konflikti lahendusvestluse läbiviimise põhimõtetest ning küsimustest, mida konflikti osapooltelt küsida. Koolitaja Annegrete Johanson.

 

 

04.10.21 Rõõm ja vaimne heaolu – kriisile vaatamata

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate eneseteadlikkust ja enesejuhtimise võimet keeruliste olukordadega pingevabamaks toimetulekuks. Koolitajad on superviisor ja coach Kaia Lainola ja koolitaja-superviisor Sirle Roots.

 

 

06.10.21 Edukas enesejuhtimine muutuste keskel

Edukas enesejuhtimine võib tagada edu ettevõtluses, tööl ja isiklikus elus. Koolitus annab oskused ja teadmised, kuidas enda seisundeid juhtida ning kasutada muutusi soovitud eesmärkide saavutamiseks. Koolitaja Jaanus Kangur.

 

 

20.10.21 Alustava õpetaja koolitus

Koolituse eesmärk on anda alustavale pedagoogilise kvalifikatsioonita õpetajale baasteadmised ja -oskused pedagoogikast ja andragoogikast. Koolitajad Kristi Vimberg ja Sander Kiviloo.

 

 

08.12.2021 Lapse uni ja selle mõju pere igapäevasele toimetulekule

Koolitus lastega töötavatele spetsialistidele, kus keskendume laste uneprobleemidele ja nende lahendamisele. Koolitajad Merit Lilleleht ja Õnne Liv Valberg

 

*Koolituskalender täieneb jooksvalt

Haridusvaldkonna koolitusi vaata SIIT!

 

 

Meie koolitused on loodud järgides kaasaegse õpikäsituse põhimõtteid ja õppijakeskset õpidisaini. Meie jaoks on oluline, et meie koolitused on teadus- ja probleemipõhised ja ägedad.

 

 

Võta ühendust

Kui Sul tekkis küsimusi, võta julgesti ühendust!

 

Inese Freimane

 

Sander Kiviloo

sander@opetajatemaja.ee
(+372) 554 8572