Tallinna Õpetajate Maja soovib olla mitmekülgseks arengupartneriks haridusasutustele, pakkudes terviklahendusi haridustöötajate töö toetamiseks. Oleme loonud Kogumiku klassijuhatajate töö toetamiseks, mis sisaldab kovisiooni mudeleid, nõuandeid kassijuhatajalt klassijuhatajale, klassijuhatajate töös esile kerkinud juhtumeid ja palju muud. Kogumiku autorid on coach ja superviisor Signe Vesso ning Tallinna Õpetajate Maja arendus- ja koolitusjuht Kristi Vimberg.

Et kogumikus kirjeldatud meetodid ja näpunäited tulemuslikult rakendatud saaks, pakume praktilistest töötubadest ja mentorsessioonidest koosnevat mentorprogrammi, mida saate oma organisatsioonile tellida. Programm disainitakse iga kliendi vajadustest ja soovitud eesmärkidest lähtudes – saame toetada nii üksikute meeskondade kui terve organisatsiooni arengut.

Mentorprogrammi läbiviijateks on Tallinna Õpetajate Maja meeskonnaliikmed ja koostööpartnerid-superviisorid.

 

Mõned võimalikud mentorprogrammi teemad:

  • Coachingu põhimõtete rakendamine haridustöös ja/või haridusjuhtimises
  • GROW mudeli rakendamine arenguvestluste läbiviimisel
  • Kovisiooni rakendusvõimalused haridusasutuses
  • Praktiline tugi kovisioonigrupide käivitamisel organisatsioonis

 

 

Küsi pakkumist: