Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Kristiina Vaikmets
Aineühenduse juhataja
Tallinna Heleni Kool
vaikmets@gmail.com

Aineühenduse järgmine  teabepäev toimub kolmapäeval, 20.septembril 2017 algusega kell 15:30 Tallinna Õpetajate Majas, Raekoja plats 14, III korrus Magistri saal.

Päevakava:

15:30 - 15:45 Kogunemine, tervitussõnad   ja sissejuhatus  teemasse
16:00 - 18:00 Pagari tn KGB kongide ja Mälu Instituudi KGB teemalise näituse külastamine
Mõlemas kohas viib giid läbi ekskursiooni ning  saab tutvuda võimalustega, mida nimetatud kohad pakuvad koolitunni läbiviimiseks. 

PS KGB konge saab külastada korraga maksimaalselt 15 inimest. Külastus toimub kahes grupis. Mõlemas kohas viibime umbes 50 minutit ja siis toimub gruppide vahetus. Külastatava koha eripärast tingituna on maksimaalne grupi suurus 30 inimest.

Oma osalemise soovist teada anda hiljemalt 19.septembri 2017 hommikuks e-mailile: vaikmets@gmail.com

Kohtumiseni,

Kristiina Vaikmets
aineühenduse juhataja