Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Kristiina Vaikmets
Aineühenduse juhataja
Tallinna Heleni Kool
vaikmets@gmail.com

Aineühenduse järgmine õppe- ja teabepäev toimub KOLMAPÄEVAL, 15.novembril 2017 algusega kell 15.00 Tallinna Õpetajate Majas ( Raekoja plats 14, III korrus)

Teemad

16.-18. aastate noorte osalemine kohalike omavalitsuste valimistel ja IEA Rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu  ICCS 2016 tulemuste tutvustamine.
Uuringu käigus küsitleti 8. klassi õpilasi. Uuriti nii teadmisi, kui ka käitumisi ja hoiakuid.

Lektor Anu Toots, TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi sotsiaalpoliitika professor

NB!   Palun registreerida oma osavõtt hiljemalt 14.novembri 2017 hommikuks lingil: https://goo.gl/forms/Fg39muqe4hSO9WJJ2

Kohtumiseni,

Kristiina Vaikmets
aineühenduse juhataja E-mail: vaikmets@gmail.com