Tehnoloogiaõpetus

Tehnoloogiaõpetuse ainevõistlus

 

2020. aastal Tehnoloogiaõpetuse võistlust ei toimu.

 


Toimunud võistlused


 

Tallinna üldhariduskoolide tehnoloogiaõpetuse ainevõistlus toimub 7. – 9. klasside õpilastele 14. aprillil 2016 algusega kell 9.00 Tallinna Arte Gümnaasiumis.

LAE ALLA TULEMUSED

 

Võistlus kestab orienteeruvalt kella 16.00-ni.

 

Võistluse teoreetiline ja praktiline osa viiakse läbi kõigile võistlusest osavõtjatele Tallinna Arte Gümnaasiumis ja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis.

 

Igast koolist on võistlusele oodatud võistkonnad, kuhu kuuluvad 2 õpilast.

Koolidel teatada osavõtjad hiljemalt 14. märtsiks 2016 aadressil tiit.kobrusepp@haridus.ee.

 

Autasustamine:

Õpetajate Maja diplomi ja kingitusega autasustatakse samal päeval üldarvestuses kuue parema tulemuse saajaid ning lisaks sellele parimat teooriatundjat ning parima praktilise töö autorit.

 

Tulemused tehakse teatavaks Tallinna Õpetajate Maja kodulehel koolilisti kaudu.

 

Võistluse korraldaja:

Tiit Kobrusepp,
Tallinna tehnoloogiaõpetuse ainevõistluse korralduskomisjoni esimees,
Tallinna Arte Gümnaasium
tiit.kobrusepp@haridus.ee

 

Võistlus koosneb kahest osast

1. Teoreetiline (1 tund)

Osalejad vastavad küsimustele, mis on koostatud tehnoloogiaõpetuse aine-valdkonna kohta. Küsimuste sisus on rõhk asetatud loogiliste seoste ja põhjenduste leidmisele ning probleemide lahendamisele. Maksimaalne punktide arv on 25. Küsimused on eesti ja vene keeles. Küsimustele vastamine toimub pabertesti abil.

2. Praktiline (4 tundi)

Osalejad lahendavad probleemülesande konstrueerides etteantud materjalidest allveelaeva, mis vastab etteantud tehnilistele tingimustele. Oma lahendus tuleb vormistada mõõtmestatud eskiisi vormis. Õpilased valmistavad enda tehtud eskiisi järgi allveelaeva, mis on ujuv ning võimeline sukelduma. Hindamisel arvestatakse soorituse kvaliteeti, funktsionaalsust ja töö joonisele vastavust. Maksimaalne punktide arv on 60. Vajalikud materjalid ja töövahendid on korraldajate poolt.

Õpilased võtavad ainevõistlusele tulles kaasa - kirjutusvahendid - vahetusjalatsid.