4_5_6_MATASÕBRAD

Matemaatikaülesannete lahendamise võistlus  “4_5_6_MATASÕBRAD” Tallinna 4.-6. klasside õpilastele

toimub 11. märtsil 2022 kell 12.00 

 

Vt võistluse juhendit siit

Osalejad Tallinna koolide 4. , 5. ja 6. klasside õpilased.

Koolist on oodatud võistlema nii mitu õpilast igast klassikomplektist, kui koolis on paralleelklasse ehk esitada saab näiteks nii mitu 4. klassi õpilast, kui koolis on neljandaid klasse jne.

Kui koolis on rohkem, kui 5 paralleelklassi, siis palun lisage lõppu kuuenda, seitsmenda jne õpilase nimi.

Võistluse korraldus Ülesandeid lahendab õpilane individuaalselt.

Ülesannete tekstid on nii eesti keeles kui vene keeles.

4. klassi ülesanded on ühes osas ja aega 2 tundi.

5.-6. klassi ülesandeid lahendatakse kahes osas:

I osa ülesannete lahendamiseks on aega 40 minutit;

II osa ülesannete lahendamiseks on aega 2 tundi, lahenduskäike tuleb kirjalikult põhjendada.

Arvuti kasutamine ei ole lubatud.

Töö vormistamiseks on vaja Kirjutus- ja joonestusvahendid.
Võistluse korraldajad EMS KMÜ, Tartu Ülikooli Teaduskool ja piirkonna vastutav õpetaja.

Kontakt:

Kristel Tamm, Gustav Adolfi Gümnaasium

kristeltamm65@gmail.com