Keemiaviktoriin

Võistluse pealkiri

Tallinna XXI Keemiaviktoriin, TXXIKV

Juhend Lae alla viktoriini juhend
Sihtrühm Tallinna koolide 8.-12. klasside õpilased.
Osalejate/ võistkondade arv, sh mitu osalejat ühest koolist, mitmeliikmelised võistkonnad, mitu vanuserühma jmt info Igast koolist üks kolmeliikmeline võistkond. Kaks vanuserühma: noorem (8.-9. klass) ja vanem (10.-12. klass). Viktoriin toimub kahes voorus – eelvoor sügisel ja lõppvoor kevadel. Veebis toimuva võistluse puhul võistleb iga osavõtja iseseisvalt sõltumata teistest oma võistkonna liikmetest.
Toimumiskoht

Seoses viirusega COVID-19 toimub viktoriini eelvoor interneti teel.

Viktoriini lõppvoor toimub kevadel tavapäraselt Tallinna 53. Keskkoolis või veebis.

Toimumise kuupäev Viktoriini eelvoor toimub 07.11.2020.
Võistluse ajakava, sh märkida, kui on vanuserühmiti erinevad ajad Noorem vanuserühm (8.-9. klass): 10.00 – 11.30

Vanem vanuserühm (10.-12. klass): 12.00 – 13.30

Vajalikud vahendid (loetleda kõik vajalik, mis osalejatel peab kaasas olema) Kalkulaator. Veebis toimuva võistluse puhul on vajalik arvuti olemasolu.
Registreerumisinfo Iga osaleja peab registreeruma hiljemalt 01.11.2020 saates e-postile labchem53@gmail.com järgneva info:

  • Vanuserühm
  • Kool
  • E-post
  • Ees- ja perekonnanimi
  • Õpetaja
Võistluse eesmärk Laiendada õpilaste silmaringi, äratada ja suurendada õpilaste huvi keemia vastu, arendada loogilist mõtlemist.,
Võistluse kulg Noorem rühm (8.-9. klass): Skandium (~30% ülesannetest). Elementide avastamise ajalugu, anorgaaniliste ainete triviaalsed nimetused ja omadused. Sulamid, kristallhüdraadid. Silmapaistvad teadlased ja avastused, millele omistati Nobeli preemia. Laboratoorse klaasi ja seadmete nimetused. Füüsikalised ja keemilised nähtused. Oskus teostada lihtsaid arvutusi ainete masside ja ruumaladega.

Vanem rühm (10.-12. klass): Skandium (~30% ülesannetest). Elementide avastamise ajalugu. Anorgaaniliste ja orgaaniliste ainete triviaalsed nimetused, polümeeride nimetused ja omadused. Silmapaistvad teadlased ja nende avastused, Nobeli preemia laureaadid. Laboratoorse klaasi ja seadmete nimetused. Oskus teostada arvutusi ainete hulkadega.

TXXIKV komisjon võtab arvesse võistkonna selle liikme vastuse, mis on kõige õigem ja korrektsem, samuti arvestab vastamiseks kulunud aega.

Autasustamine Eelvooru tulemuste põhjal saavad 1.-10. kohale tulnud võistkonnad kutse viktoriini II vooru.

I voorus 1.- 6. kohale tulnud osavõtjad saavad Tallinna Õpetajate Maja poolt kinkekaardi.

Iga lõppvooru jõudnud õpilane ning komisjoniliige saab ühe pastapliiatsi TXXI keemiaviktoriini logoga.

Tallinna Õpetajate Maja diplomite ja kingitustega autasustatakse II vooru mõlema vanuserühma  1 -  6 kohale tulnud võistkondi.

Auhindadeks on lõppvoorus diplomid ja T-särgid (1.-3. koha saanud võistkonna õpilastele) ning kingitused 1. koha saanud võistkonna õpilastele mõlemas vanuserühmas.

Praktilise vooru võitjad saavad diplomi ning kingituse (üks õpilane igast vanuserühmast).

Kui võistlus toimub Tallinna 53. Keskkoolis, siis toimub autasustamine kohe peale võistlust.

Kui võistlus toimub interneti teel, siis saadetakse auhinnad koolidesse.

Tulemused Tulemused edastab pdf-vormingus võistluse peakorraldaja Tallinna Õpetajate Majale, misjärel avaldatakse need Tallinna Õpetajate Maja koduleheküljel.

 

Tallinna XXI keemiaviktoriini I vooru tulemused