British Culture gümnaasiumile

2019/2020 õppeaasta

 

Täname kõiki 2020. a. võistluse osalejaid ja korraldajaid! Õnnitleme võitjaid!

 

British Culture ainevõistluse 2020 tulemuste faili leiate siit: British Culture 2020 tulemused

 


 

2019/2020 British Culture võistlusel osalemise info

British Culture ainevõistlus Tallinna üldhariduskoolide 10.-11. klasside  õpilastele toimub 5.märtsil 2020 algusega kell 16.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Suur Kloostri 16, Tallinn.

 

NB! Palume koolidel registreerida osalejad aadressil http://bit.ly/BritishCulture2020 tehes seda hiljemalt  1. märtsiks 2020.

 

2020 aasta ainevõistluse British Culture teemad on:

 • Tähtpäevad Suurbritannia kultuuriruumis. Sõnade moodustamine (sõnatuletus);
 • Inglismaa ajalugu. Monarhid ja sündmused  nende valitsemise ajal (William I; Henry II; Richard I; John I; Edward III; Henry VIII; Elizabeth I; Charles II; George III; Victoria);
 • Briti vaatamisväärsused fotodel.  Idioomid, mis sisaldavad kehaosade nimetusi.
 • Briti 2010.aasta muusika ning briti telesarjad läbi aegade.

 

Võistluse põhjaliku juhendi leiate siit: British Culture juhend 2020

 

Kontaktisik:

Margarita Eero

inglise keele ainevõistluse komisjoni esimees

Tallinna Kuristiku Gümnaasium

margarita.eero@kuristiku.ee

tel 56487750

 

 

 


Varasemalt toimunud võistlused


 

Inglise keele ainevõistlus British Culture 2019

Tallinna üldhariduskoolide 10.-11. klasside  õpilastele.

 

British Culture 2019 võistluspäev Gustav Adolfi Gümnaasiumis

 

Ainevõistluse eesmärgiks on äratada õpilastes huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuuri vastu selle laiemas tähenduses ning laiendada nende teadmisi keelevaldkonnas.

Ainevõistlus toimub 28. märtsil 2019 Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Suur Kloostri 16, Tallinn, algusega kell 16.00.

---

Võistluse eelne infopäev

Võistluse eelne infopäev inglise keele õpetajatele/õpilaste juhendajatele toimub 12. veebruaril GAGi põhikooli majas Kalamajas.

Infopäeval esinevad neli  lektorit ja kõik osalejad viiakse majatuurile koos giididega (GAGi õpilased).

Infopäeva ajakava:

Kell 15.00 - majatuur

kell 15.30 - 17.30 infopäev

Infopäevale registreerimine http://bit.ly/12FebruaryBrCulture

 

---

Inglise keele ainevõistluse British Culture 2019 juhend

Võistlus toimub ühes vanusegrupis, mis hõlmab üldhariduskoolide 10. – 11. klasside õpilasi. Võistkonnad on kaheliikmelised ja koosnevad kahest 10. – 11. klassi õpilasest, kes võistlevad ühe võistkonnana.

Iga kool võib saata võistlusele ühe kaheliikmelise võistkonna, mis on õigeaegselt registreeritud. Juhul, kui ainevõistlusele registreeritud õpilane või õpilased on haigestunud või ei saa võistlusest osa võtta mõnel muul vältimatul põhjusel, siis võib osaleja(d) asendada sellest eelnevalt komisjoni esimeest teavitades.

NB! Palume koolidel registreerida osalejad aadressil http://bit.ly/BRITISHCULTURE2019 hiljemalt  21. märtsiks 2019.

Õpilased võtavad ainevõistlusele tulles kaasa:

kirjutusvahendid;

vahetusjalatsid;

õpilaspileti.

Palume ainevõistlusele mitte hilineda!

 

2019 aasta ainevõistluse British Culture teemad on:

 • sõnade moodustamine (sõnatuletus) ja tegusõna ajavormide kasutamine;
 • Inglismaa ajalugu (monarhid ja sündmused ajavahemikul 1000 - 1500);
 • Briti vaatamisväärsused fotodel; idioomid, mis sisaldavad loomade-lindude-putukate nimetusi;
 • briti 2000.aasta muusika ning briti filmid või briti režissööride tehtud filmid läbi aegade.

Ainevõistlus kestab 120 minutit ja koosneb 4 osast, mis viiakse läbi kahes erinevas ruumis.

 1. osa 25 punkti

Õigekiri ja sõnade moodustamine.

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.

Esimeses ülesandes tuleb teksti lünkadesse kirjutada ette antud sõna sobiv vorm. Kokku on 25 lünka. Iga õiges vormis ja õigesti kirjutatud sõna annab 0,5 punkti.

Teises ülesandes peavad õpilased teksti lünkadesse kirjutama ette antud tegusõna sobiva ajavormi. Kokku on 25 lünka.  Iga õige ja õigesti kirjutatud tegusõnavorm annab 0,5 punkti. Mõlemad ülesanded sooritatakse Socrative programmi keskkonnas.

 1. osa  25 punkti

Inglismaa monarhid ja sündmused keskajal (ajavahemikul 1042 - 1485). 

Õppimiseks võib kasutada: https://www.historic-uk.com/HistoryUK/KingsQueensofBritain/ ja http://www.britannia.com/history/medtime.html

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.

Esimeses osas tuleb võistlejatel õigesti vastata valikvastustega küsimustele, mis kajastavad ajaloolisi tähtsündmusi Inglise kultuuriruumis (vahemikus 1042 – 1485). Kokku on 30 küsimust. Iga õigesti vastatud küsimus annab 0,5 punkti.

Teises osas tuleb seostada Briti monarh  tema eluajal toimunud tähtsündmuse või tegelasega (alates 1042 kuni 1485). Kokku on 10 monarhi. Iga õige paar annab 1 punkti.

 

 1. osa  25 punkti

Briti vaatamisväärsused fotodel. Idioomid, mis sisaldavad loomade-lindude-putukate nimetusi.

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.

Esimeses osas peavad õpilased piltidelt ära tundma 10 Briti vaatamisväärsust. Iga õige vastus annab 1 punkti. Teises osas peavad õpilased lisama lausesse sobiva looma/linnu/putuka nimetuse, et moodustuks õige idioom ja lause mõte oleks selge ning konteksti sobiv. Lauseid on kokku 15, iga õige vastus annab 1 punkti.

Need valikvastustega ülesanded sooritatakse Socrative keskkonnas.

 1. osa  25 punkti

Briti 2000. aasta muusika ning briti filmid või briti režissööride tehtud filmid läbi aegade.

Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet.

Esimeses osas tuleb võistkonnal 1-minutiliste heliklippide põhjal ära tunda 2000. aastal populaarne olnud briti laulja/ansambel ning loo nimi (1 punkt esitaja ning 1 punkt loo nime eest). Kokku on 10 heliklippi.

Teises osas tuleb võistkonnal 1-minutiliste filmitreilerite põhjal ära tunda 5 (läbi aegade) populaarset Suurbritannias tehtud või briti režissööri lavastatud filmi (1 punkt iga õige vastuse eest).

Ainevõistluse maksimaalne punktide arv on 100.

Komisjon autasustab 6 paremat võistkonda kohe pärast võistluse lõppu. Tulemused avalikustatakse Tallinna Õpetajate Maja kodulehel 02.04.2019.

Margarita Eero

inglise keele ainevõistluse komisjoni esimees

Tallinna Kuristiku Gümnaasium

margarita.eero@kuristiku.ee

tel 56487750