British Culture gümnaasiumile

Täname kõiki 2020. a. võistluse osalejaid ja korraldajaid! Õnnitleme võitjaid!

 

2020. a ainevõistluse tulemused  

 

2020. a British Culture ainevõistlus toimus 05. märtsil Gustav Adolfi Gümnaasiumis

Ainevõistluse teemadeks olid:

 • Tähtpäevad Suurbritannia kultuuriruumis. Sõnade moodustamine (sõnatuletus);
 • Inglismaa ajalugu. Monarhid ja sündmused  nende valitsemise ajal (William I; Henry II; Richard I; John I; Edward III; Henry VIII; Elizabeth I; Charles II; George III; Victoria);
 • Briti vaatamisväärsused fotodel.  Idioomid, mis sisaldavad kehaosade nimetusi.
 • Briti 2010.aasta muusika ning briti telesarjad läbi aegade.

 

Kontaktisik:

Margarita Eero, margarita.eero@kuristiku.ee, tel 56487750

 

 

Varasemalt toimunud võistlused

 

2019. a Inglise keele ainevõistlus British Cultur

Tallinna üldhariduskoolide 10.-11. klasside  õpilastele Gustav Adolfi Gümnaasiumis

Ainevõistluse eesmärgiks on äratada õpilastes huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuuri vastu selle laiemas tähenduses ning laiendada nende teadmisi keelevaldkonnas.

2019. a ainevõistluse teemad olid:

 • sõnade moodustamine (sõnatuletus) ja tegusõna ajavormide kasutamine;
 • Inglismaa ajalugu (monarhid ja sündmused ajavahemikul 1000 - 1500);
 • Briti vaatamisväärsused fotodel; idioomid, mis sisaldavad loomade-lindude-putukate nimetusi;
 • briti 2000.aasta muusika ning briti filmid või briti režissööride tehtud filmid läbi aegade.

Ainevõistlus kestab 120 minutit ja koosneb 4 osast, mis viiakse läbi kahes erinevas ruumis.

 1. osa 25 punkti. Õigekiri ja sõnade moodustamine: Võistkonnal tuleb sooritada kaks erinevat ülesannet. Esimeses ülesandes tuleb teksti lünkadesse kirjutada ette antud sõna sobiv vorm. Kokku on 25 lünka. Iga õiges vormis ja õigesti kirjutatud sõna annab 0,5 punkti. Teises ülesandes peavad õpilased teksti lünkadesse kirjutama ette antud tegusõna sobiva ajavormi. Kokku on 25 lünka.  Iga õige ja õigesti kirjutatud tegusõnavorm annab 0,5 punkti. Mõlemad ülesanded sooritatakse Socrative programmi keskkonnas.
 1. osa  25 punkti. Inglismaa monarhid ja sündmused keskajal (ajavahemikul 1042 - 1485).  
 2. osa  25 punkti. Briti vaatamisväärsused fotodel. Idioomid, mis sisaldavad loomade-lindude-putukate nimetusi.
 3. osa  25 punkti. Briti 2000. aasta muusika ning briti filmid või briti režissööride tehtud filmid läbi aegade.