Head õpetajad, õppejuhid ja direktorid Tallinna lasteaedades ja koolides!

 

Muutunud õppimistingimustes pakume veebipõhiseid koolitusi nii õpetajatele kui ka juhtidele, et hõlbustada distantsõppel vajalike tugioskuste ning metoodikate kättesaadavust:

 

Koolituste kirjeldused ja lingid registreerumisele allpool.

Julgustame teid arvukalt osalema, seda lehekülge jagama ning soovime jõudu distantsõppel tegutsemiseks!

 

 


 

Vebinarid aprillis 2020

 


 

 

Кризисное консультирование в изменившихся условиях обучения (руководителям образовательных учреждений)

 

Koolitaja: Viktoria Saat 

 

Vebinar toimub 16.04.2020 kl. 9.30-12.30. 

 

Maht ja keskkond: 4 akadeemilist tundi Zoom keskkonnas

 

 

Programm:

Новая и неожиданно сложившаяся ситуация заставляет нас реагировать быстро и действовать, чтобы справиться наилучшим способом. Мы мобилизируемся, принимаем вызов, действуем, у нас получается. Стараемся оставаться позитивными, поддерживать своих коллег и близких.

По мене развития ситуации, с одной стороны, мы привыкаем и миримся с новыми обстоятельствами, с другой стороны, из-за затраченных в новой ситуации ресурсов, мы начинаем уставать, и наша продуктивность может начать снижаться. У кризиса и влиянии стресса свой ход – испуг, противостояние и действие, действию может последовать истощение и снижение мотивации.

На нашей встрече мы остановимся на том, что важно знать о кризисе и стрессе, к чему быть готовым и как поддерживать себя, свою команду и близких.

 • Кризис и его влияние на наше физическое и психическое состояние
 • Поведение под воздействием стресса – чего ожидать и как справляться?
 • Самопомощь во время кризиса
 • Как руководитель наилучшим способом может поддерживать свою команду?
 • Разбор и нахождение решений актуальных ситуаций участников

 


 

Veebipõhine reaaleluliste kriisi- ja konfliktjuhtumite lahendamine (kooli- ja õppejuhtidele)

 

Koolitaja: Signe Vesso 

 

Vebinarid toimuvad Zoom keskkonnas:

20.aprill kell 13.00 – 16.30
27.aprill kell 13.00 – 16.00
4.mai kell 13.00 – 16.00 

 

Programm:

Käsitlema hakatakse juhtimisolukordi, sh töötajate toetamine ja teised aktuaalsed teemad.

Koolitusel on kaks eesmärki :

 • õppida juhtumite lahendamise metoodikat
 • saada praeguses keerulises olukorras endale toetust.

Koolitus baseerub koolitaja raamatul “Juhtumite lahendamine. Kovisiooni käsiraamat”. Koolituse uudsus seisneb selles, et osalejad saavad ainulaadse võimaluse katsetada veebipõhist keeruliste olukordade lahendamist. Peale kriisi saab antud oskusi kasutada silmast-silma koosolekutel ja ümarlaudedel. Samas õpitakse metoodikat, kuidas ka hiljem veebipõhiselt kaasata inimesi ühiste lahenduste väljatöötamisse.

 


 

Õpetaja enesejuhtimine ja probleemide lahendamise oskus distantsõppe tingimustes

 

Koolitaja: Signe Ventsel 

 

 

 

 

 

Vebinarid toimuvad:

 • 20. aprilll 1,5 – 2 h veebikoolitust + iseseisev töö
 • 23. aprill 1,5 – 2 h veebikoolitust + iseseisev töö
 • 30. aprill 1 – 1,5 h lõpetav veebiseminar

Kohtumiste kellaajad lepitakse kokku koolitusgrupi liikmetega.

 

Maht ja keskkond: 

4-6 akadeemilist tundi Zoom keskkonnas + iseseisev töö töölehtedega

 

Programm:

Koolitusseminari eesmärk on arendada õpetaja enesejuhtimise võimekuse taset läbi erinevate meetodite, mis võimaldab edaspidi olla süsteemne tegutseja disainides oma elu teadlikumalt ise ja saavutada väiksemad ning suuremad eesmärgid ja kuidas distantsõppes probleeme lahendada läbi küsimuste. Eesmärk anda praktilisi näpunäiteid enese teadlikumaks juhtimiseks. Inspireeriv lühiloeng on seotud praktiliste harjutustega, et kuuldu koheselt praktiseerida ja iseendale loodud tegevuskava täitmisega.

 

Kohtumiste teemad:

 • Eesmärgid, kuidas neid seada ja ellu viia – tahan versus pean mõttemuster
 • Inspireeriva eesmärgi teostamiseks sobivaid tööriistad. Millised tööriistad tuleb kasutusele võtta, et olla teadlikult oma elu disainer?
 • Süvenenud töötamise detailid ja fookusküsimused
 • Milliste harjumustega sa oma elu disainid?
 • Uskumused. Kokkulepped iseendaga, sisekõne iseendaga ja oma ikigai leidmine.
 • Probleemid – kuidas neid õigete küsimustega distantsilt lahendada?

 

 

 

Coaching õpetaja tööriistana lastevanematega suhtlemisel

 

Koolitaja: Signe Vesso 

 

 

Vebinarid toimuvad

22.aprill kell 13.00 – 16.30 ja
29.aprill kell 14.00 – 17.00.

 

Programm:
Koolitus koosneb kahest osast, mille vahele jääb praktiseerimise aeg.
Koolituse eesmärk on tutvuda coachingu peamiste printsiipidega ja leida viise, kuidas neid kasutada lastevanematega suhtlemisel. Praktiseerime GROW mudelit, lahenduskeskse coachingu võtteid ning süsteemse coachingu küsimusi. Kasutame praktiliste harjutuste tegemiseks Zoomi rühmaruume.

 

 • 1 kohtumise teemad
  Mis on coaching?
  Coachingu praktika: skaalad
  GROW mudel
  Coachingu praktika : GROW mudel
  Coachingu võtete kasutamine lastevanematega suhtlemisel

 

 • 2 kohtumise teemad
  Vahepealse praktika kokkuvõte
  Süsteemsed küsimused olukordade lahendamisel
  Süsteemsete küsimuste kasutamise praktika
  Koolituse kokkuvõte

 

Maht ja keskkond:

5+4 akadeemilist tundi Zoom keskkonnas + töölehed

 


 

 

Kriisinõustamine muutunud õpetamistingimustes (haridusjuhtidele, eesti keeles)

 

Koolitaja: Viktoria Saat

 

Vebinar toimub 22.04.2020 kl. 9.30-12.30.

 

Maht ja keskkond: 4 akadeemilist tundi Zoom keskkonnas

 

 

 

 

 

Programm:

Uus ja ootamatult tekkinud olukord paneb meid kiiresti reageerima ja tegutsema, et võimalikult hästi toime tulla. Me mobiliseerume, võtame väljakutseid vastu, tegutseme ja vaatamata raskustele tuleme  toime. Me üritame jääda positiivseks, toetada kolleege ning lähedasi.

Kui olukord kestab ja määramatus säilib me hakkame, ühest küljest, harjuma ja leppima, teisest küljest, väsima ning meie produktiivsus võib langeda. Kriisil ja stressi mõjul on oma kulg – ehmatusele ja vastupanule järgneb tegutsemine, tegutsemisele võib järgneda kurnatus ning motivatsiooni langus.

Koolitusel räägime sellest, mida on oluline kriisist teada, millega tuleb arvestada ning kuidas hoida ennast, toetada oma meeskonda ning lähedasi?

 • Kriis ja kriisi mõju meie vaimsele ja füüsilisele tervisele
 • Mis on stressikäitumine – mida oodata ja kuidas toime tulla?
 • Enesejuhtimine ning eneseabi kriisi ajal
 • Juhi roll ning võimalused inimeste toetamisel
 • Aktuaalsete olukordade analüüs ning lahenduste leidmine


 

Koolitus: Kaugõppe digiprogrammid (I-III kooliaste)

 

Koolitaja: Kristi Salum (HITSA)

 

Vebinarid toimuvad 27.04., 04.05. ja 11.05.2020 kell 15.00-16.30

Keskond: Skype või Google Hangouts keskkondades

 

 

 

Programm:

Nutiseadmete kasutamine õppetöös. Erinevad lihtsad rakendused ja keskkonnad, mille abil õppetööd distantsõppel tulemuslikult läbi viia.

 

Maht ja keskkond:

 • 1,5 h veebikoolitust
 • Iseseisev katsetamine, individuaalne nõustamine – 1,5 h
 • 1,5 h veebikoolitust
 • Iseseisev katsetamine, individuaalne nõustamine – 1,5 h
 • 1 h lõpetav veebiseminar

 

 

Täname kõiki koole ja lasteaedu, kes vastasid meie veebiküsitlusele, et välja selgitada, mis teemadel koolitusi hetkel kõige enam vajate ning ülalolev veebikoolituste kava tugineb teie soovidele!

 

Koolitustel saavad osaleda ainult Tallinna linna üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajad!

 

Kui Sul tekkis küsimusi või soovid koolitustel osalemise tingimuste kohta lähemalt uurida, võta julgesti ühendust meie koolitusjuhiga:

Maria-Helena Naarits

+372 527 3422
maria@opetajatemaja.ee