Võrgustike juhtide tänusündmus Anija mõisas

19. juunil toimus Tallinna Õpetajate Maja õpetajate võrgustike juhtide tänusündmus Anija mõisas, mille eesmärk oli motiveerida võrgustike eestvedajaid ning vaadata peale nii sellele kui ka järgmisele õppeaastale.  

Päeva esimeses pooles toimus võrgustike sisuanalüüs järgmistest fookustest lähtuvalt:
tagasivaade, edasivaade, koostöö ning võrgustikujuhtide heaolu ja areng. Toodi välja, mis
läks hästi ja millega kindlasti jätkatakse uuel õppeaastal. 2023/24. õppeaastal võetakse fookusesse uus õppekava, eesti keelsele õppele üleminek ning keele ja kultuuri teema. Jätkatakse kindlasti koostööd erinevate asutustega (muuseumid, ülikoolid jne) ning teiste piirkondade õpetajate võrgustikega.

Päev lõppes Anija mõisa ja mõisapargi ekskursiooniga. 

See õppeaasta tegutses 10 võrgustikku: ajalugu ja ühiskonnaõpetus, bioloogia, eesti keel, füüsika, geograafia, logopeedid ja eripedagoogid, matemaatika, tehnoloogiaõpetus, vene keel võõrkeelena, vene keel emakeelena. Toimus 39 võrgustiku sündmust ning kokku osales 730 haridustöötajat.  Lisaks toimus 6 õpilasvõistlust: Ettelugemine, Kirjandusmäng, 4-5-6-MATASÕBRAD, NUPUTA, Vene keele ja kirjanduse võistlus, ROSIN. Kokku osales 949 õpilast.  

Aitäh kõikidele õpetajate võrgustike juhtidele ning õpilasvõistluste korraldajatele õpetliku ja sisuka õppeaasta eest!  

Vaata kõiki postitusi