Uus hooaeg õpetajakoolituses

Täname kõiki õpetajaid Tallinna lasteaedades ja koolides, samuti õppejuhte ja direktoreid, kes eelmisel aastal Tallinna Õpetajate Maja koolitused on päevakavva valisid ning MÕKi suunal end nii isiklikus kui professionaalses plaanis täiendada soovisid.

Sel hooajal ootame teid samuti ja pakume nii korduskoolitusi kui uusi teemasid ja koolitajaid.

Esimest korda on õpetajakoolituskava jagatud kolmeks osaks ja pakub koolitusi kolmele erinevale sihtrühmale:

Vajadus erinevate sihtrühmade sidumise järgi meie majas tulenes nii vestlustest koolitajatega kui ka koolitustel osalenute poolt saadetud tagasisidest. Kui õpetaja käib uuenduslike meetodite koolitusel, kuid tema asutuse juht ei taju antud õpivõtete vajalikkust, siis puudub õpetajal uuenduste läbi viimiseks toetus ning uued teadmised ei leia väljundit. Kui õpetaja ja haridusjuht mõlemad tajuvad tänapäeva haridussuundi üheselt ning käivad koolitustel, mille teemad haakuvad, siis teevad nad oma majas uuenduste raames palju suurema tõenäosusega ka koostööd.

Uued märksõnad selle sügise koolitusteemades on mänguline õppimine, robootika, nutiseadmed õppetöös, õppivaks kooliks kujunemine, õpetaja sisemise juhi äratamine, digipädevused, koostöösuhete loomine, videotreening, kaasaegne kool, liikumistervis, enesekindel õpetaja ja kiusamisvaba kool

Ka koolitustele registreerumine on sel hooajal uuenenud ja lihtsustunud, nimelt oleme üle läinud Tallinna linna ühtsele süsteemile keskkonnas Komake. Meie koolitustele tulemiseks on vaja teil oma ID-kaardiga sisse logida ning seejärel meelepärastele koolitustele registreeruda või sealsamas oma registreering ise tühistada.

Loodan, et teil kõigil on olnud kosutav ja meeleolukas suvepuhkus ning tunnete juba vaikset õhinat taaskord nii õppimise kui õpetamisega algust teha 🙂

 

Hedvig Evert

Õpetajate koolitusjuht

Vaata kõiki postitusi