Teema-aasta kogumik “Liikumine, tervis, sport lasteaias ja koolis”

21. septembril toimus Nõmme Gümnaasiumi spordihoones tervise, liikumise ja koolispordi teema-aasta lõpuüritus, kus esitleti ka Tallinna Õpetajate Maja uut kogumikku “Liikumine, tervis, sport lasteaias ja koolis”. Kogumiku autorid on Tallinna Õpetajate Maja meeskonnaliikmed, Tallinna Haridusametist teema-aasta eestvedajad Age Tamm ja Madis Annus ning koolitajad, kellega koos teema-aasta raames Tallinna õpetajaskonnale täienduskoolitusi läbi viidi.

Kogumik on kujunenud ühise koostööna, mil teema-aasta raames disainiti Tallinna õpetajatele erinevaid täienduskoolitusi – iga kuu pakuti täiendkoolitusi, mis lähtusid iga kuu teemadest. Mahukama koolitusprogrammi said kehalise kasvatuse/liikumisõpetuse õpetajad ning häid praktikaid jagati tervisemeeskondade inspiratsioonipäevade raames.

 

Teema-aasta raames disainitud kogumikust leiab praktilisi materjale tervise teema ja liikumise integreerimiseks õppetegevusse ning konkreetseid õppemeetodeid, mis hoiavad töös nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Lisaks saab tutvuda lasteaedade ja üldhariduskoolide hea praktika näidetega, soovituste ja käsitlustega erialaspetsialistidelt ja muud olulist tervise, liikumise ja koolispordi teemade lahtimõtestamiseks.

„Tervis, liikumine ja koolisport“ teema-aasta eesmärk oli võimestada ja tunnustada tervise ja heaolu ning liikumisaktiivsuse eest seisvaid haridustöötajaid, kelleks on haridusasutuste tervisemeeskondade liikmed, lasteaedade liikumisõpetajad ja koolide kehalise kasvatuse õpetajad.

 

 

Kogumikku on võimalik tellida nii e-kogumikuna kui paberversioonina.

👉 Vaata rohkem

 

 

Vaata kõiki postitusi