Tallinna Õpetajate Maja – uuendusmeelne ja inspireeriv?!

Ainult natuke ajaloost

Tallinna Õpetajate Maja on nii tallinlaste kui eestlaste teadvuses püsinud juba väga pikka aega. Küll teatakse, et siin on alati toimunud kontserdid ja ballid, avatud on palju eriilmelisi näitusi, korraldatud lastele Päkapikumaa nimelist jõuluvõlumaailma, siin on tegutsenud omal ajal üks ülipopulaarseid komöödiateatreid Vanalinnastuudio, siin on alati korraldatud kursusi ja koolitusi, siin on aastakümneid koos käinud Tallinna pedagoogid ning siin on toimunud lisaks eelnimetatule veel palju eraüritusi ning pidusid. Kui korraks veel kaugemale ajalukku astuda, siis siin majas on 1918. aastal koos käinud Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus ning siin on asunud ka osad tolleaegsetest ministeeriumitest. Neljakümnendatel aastatel on maja tegutsenud Eesti Ohvitseride Keskkogu majana, mil siin peeti uhkeid balle ja korraldati vastuvõtte.

Nii nagu iga asutus on eelkõige oma juhi nägu, nii on seda ka Õpetajate Maja.  Kaheksa- ja üheksakümnendatel aastatel, direktor Märt Hundi ajal, oli maja täidetud loominguga – siin toimusid lastele näite- ja lauluringid, kostüümi- ja teemapeod, keraamika-, kodukujunduse- ja keelekursused. Direktriss Sirje Puust-Mumme ajal sai maja klassitsistlikku väljapeetust veelgi enam rõhutava uue sisekujunduse, alustati põneva seiklusprojektiga Vanalinnamäng ning hoogu anti juurde mitmesuguste uute kursuste loomisega nagu jooga, näitlejameisterlikkus ning häälekursus. Aga kõige selle värvikireva ajaloo taustal sobiks nüüd küsida, et mis maja on Tallinna Õpetajate Maja täna – 21. sajandil, digiajastul, Euroopasse jõudnud pealinna ajaloolises südames?

Uus ja tänapäevane Õpetajate Maja

Alates aastast 2016 on Õpetajate Maja juhtimas ja eestvedamas direktor Allan Kaljakin (fotol), kelle visiooni kohaselt soovib Õpetajate Maja olla uuendusmeelne ja inspireeriv koolitus- ja sündmuskeskus. Need on lennukad ja kaasaegsed terminid ning esmapilgul ehk ei seostu ajaloohõngulise, väärika ning klassitsistliku majaga, kuid ehk siiski? Uuendusmeelne tähendab Õpetajate Maja kontekstis seda, et siin töötavad inimesed on avatud uutele algatustele, ideedele ja koostöömõtetele, mis sünnivad vestluste ja kohtumiste käigus teotahteliste, nii haridust kui kultuuri väärtustavate inimestega. Inspireeriv tähistab seda, et nii maja pakutavad huvikursused kui ka Tallinna Haridusameti tellimusel sündivad õpetajakoolitused lähtuvad põhimõttest, et kursustel-koolitustel toimuv oleks praktiline, meeliköitev ning kaasaegseid mõtlemisviise tutvustav. Kõik Õpetajate Maja huvikursuste koolituskavva jõudvad teemad valitakse lähtuvalt osalejate nõudlusest ning kuna need on ka majale oluliseks omatulu teenimise allikaks, siis peegeldavad nende pealkirjad hästi tänapäeva inimese huvialasid ning vajadusi. On rõõm tõdeda, et sellistel vägagi kaasaja temaatikat puudutavatel kursustel nagu “Psühhoterapeudiks iseendale” ja “Keeruliste suhtlusolukordadega toimetulek” osalevad innukalt nii mehed kui naised vanuseliselt koolinoorest pensionärini.

Fotol: kursus “Lillemaal algajatele”

Õpetajakoolitus, mida finantseerib ning mille sisu suunised loob Tallinna Haridusamet, on alates 2017. aastast keskendunud muutunud õpikäsituse viimisele igasse kooli. See tähendab, et tänapäeva koolis koondub õppimine ümber õpilase ja ainetevahelisele seotusele ning mitte enam ümber üksikute õppeaainete nagu vanasti. Nagu digiajastule kohane, võiks tänapäevane õppimine toimuda mitte ainult klassiruumis, vaid kõikjal ning õpetaja ja õpilase omavaheline suhtlemine on muutumas üha  rohkem usaldusel põhinevaks ning koostöisemaks ega sobitu enam vanasse malli ehk ülemuse-alluva suhteks. Koolide kaasajaga sammu pidamine eeldab aga suurt ümberõppimist ning kohanemist eelkõige õpetajatelt endilt ja seepärast on Õpetajate Majas toimuvate õpetajakoolituste fookuseks just õpetaja professionaalse arengu toetamine, mis tähendab, et koolitusi pakutakse pigem õpetaja muutunud identiteedi valguses ning uusi kasvatusteaduslikke võtteid praktiseerides, mis ühtlasi eeldab, et õpetaja on ennastjuhtiva õppijana suuteline spetisiifilist ja kitsast ainealast enesetäiendust endale ise pakkuma ning soovitud moel ka rakendama. Küll aga saab ta siinsetelt koolitustelt tuge, praktilisi oskusi, uusi mõtteid ning kogemusi uue aja haridust puudutavatel teemadel nagu näiteks “Lõiming – mis, miks ja kuidas?”, “Õpetaja ja õpilase vaimne tervis – kuidas seda hoida?” ning “Virtuaalreaalsus õppetöös”.

Fotol: TÕM direktor Allan Kaljakin, õpetajate koolitusjuht Hedvig Evert ja Tartu aineühenduste koordinaator Kaisa Keisk

 

Rikas maja nii sisult kui vormilt

Kui nüüd tulla tagasi artikli pealkirjas üsnagi intrigeerivalt ning julgelt kõlavate sõnade – uuendusmeelne ja inspireeriv – juurde, siis ei saa me mitte tähelepanuta jätta seda kaunist ja suursugust maja, kus need ülaltutvustatud põnevad ettevõtmised kõik aset leiavad. Siinsete ruumide hingus loob alati natuke piduliku, väärika, väljapeetud ja intelligentse atmosfääri. Pidevalt vahelduvad näitused meie kunstigaleriis pakuvad esteetilist naudingut ning toovad majja vaimsust, panevad mõtlema ning viivad ajarännakutele nii tulevikku kui minevikku. Tallinna Õpetajate Maja praegune direktor seisab tulihingeliselt hea selle eest, et maja oleks linnarahvale kuni õhtutundideni avatud, et kõik siia sattuvad külalised tunneksid end oodatuna ning et inimeste omavaheline suhtlemine oleks kantud soojusest, sõbralikkusest ning usaldusest.

Fotol: Riina Grethiel-Leppoja näituse “Mandalad ja mandalaväljad – aknad Puhtale Maale” avamine

Kui Sa oled seni vaid mõelnud, et sooviksid oma õhtutesse tuua midagi rikastavat, siis tule ja proovi sel sügisel mõnda meie huvikursust, kus kohtud kindlasti uute huvitavate inimestega, õpid midagi uut nii teemasiseselt kui iseenda kohta ja avardad oma maailmapilti. Kui Sa oled õpetaja, kelle jaoks seni on Õpetajate Maja koolitused jäänud kaugeks, siis palun tutvu augustikuus meie uuenenud koolituskavaga ning registreeru julgesti – Sulle on kõik need koolitused tasuta ja ootavad Sind avasüli. Kui oled tallinlane või Tallinna sattunud eestimaalane oma pere või hoopis väliskülalistega ja tundnud tõmmet sellesse majja sisse astuda, siis tule uudista meie kunstinäitust, külasta mõnd kontserti või pea meie juures oma ettevõtte konverents, jõulupidu või oma sünnipäev – meie uksed on Sulle avatud, kui annad loa uuel ja inspireerival oma ellu tulla.

Fotol: 2018. aasta Pirita Majandusgümnaasiumi abiturientide ball Õpetajate Majas

 

Kirjutas: koolitusjuht Hedvig Evert

Vaata kõiki postitusi