Tallinna Õpetajate Maja pälvis aasta tervisetegu 2023 tiitli

Teisipäeva, 6. juuni õhtul toimus Kultuurikatlas pidulik vastuvõtt, kus Tallinn tänas oma haridusasutusi õppeaasta jooksul tehtud töö eest ning tunnustas hariduskonkursside võitjaid. Tallinna Õpetajate Maja tunnustati “aasta tervisetegu 2023” tiitliga.

Tallinna Õpetajate Maja eestvedamisel toimusid läbi 2022/2023 teema-aasta „Tervis, liikumine ja koolisport“ õpetajatele võimestavad koolitused ja inspiratsioonipäevad. Teema-aastal oli kokku 29 koolitust ja koolitustel osales 627 haridustöötajat 190 asutusest. Täienduskoolitusi pakuti kuu teemadest lähtuvalt ning eraldi pakuti toetust kogu aasta kestnud täienduskoolituse kaudu kehalise kasvatuse õpetajatele uue ainekava „liikumisõpetuse“ rakendamiseks.

Teema-aasta kokkuvõtteks valmis Tallinna Õpetajate Maja koostatud kogumik õpetajatele, mille eesmärgiks oli levitada häid praktikaid, didaktikat ja liikumisõpetuse uue õppekava selgitusi laiemale sihtrühmale, kui täienduskoolitusel osalejad. Lisaks kogumikule lindistati koos ekspertidega podcasti “Õppimise vaimus” teemakohaseid saateid.

Täienduskoolituste ja teema-aasta kogumiku loomiseks kaasati teemaeksperte: TÜ liikumislabor/Liikuma Kutsuv Kool, Vaikuseminutid MTÜ, Peaasi MTÜ, Kiusamisvaba Kooli SA,  MTÜ Noorteühing TORE, Tervise Arengu Instituut, Söömishäirete Liit. Muuhulgas heade tervisepraktikatega koolide ja lasteaedade tervisemeeskondi. Partneriks olid terve õppeaasta vältel Tallinna Haridusamet ja teema-aasta eestvedajad Age Tamm ja Madis Annus.

Suurimat kõlapinda tekitas liikumisõpetuse täienduskoolituse läbiviimine kehalise kasvatuse õpetajatele. Koostöös Tartu Ülikooliga töötati välja ja piloteeriti välja liikumisõpetuse täienduskoolitus kehalise kasvatuse õpetajatele uuele õppekavale üleminekuks. Täna rakendatakse seda õppekava juba laiemalt – üle-Eestiliselt.

Täname tunnustuse eest! Jätkame sihikindlalt tööd hariduse edendamisel.

Vaata kõiki postitusi