Tallinna Õpetajate Maja meeskond aitas kaasa lasteaedade õppejuhtide inspiratsioonipäevade läbiviimisel

Lasteaedade õppejuhtide inspiratsioonipäevad

Tallinna lasteaedade õppejuhtide aktiivgrupp ja Tallinna Haridusamet korraldasid 29.-30.novembril lasteaedade õppejuhtide inspiratsioonipäevi. Inspiratsioonipäevade eesmärgiks oli mõtestada õppejuhi roll ja kohustused koolieelses lasteasutuses ning panna koostöös paika õppeaasta 2022/2023 tegevuskava.  

Teema lahti mõtestamisel juhendasid esimesel päeval õppejuhte Ekke Sööt ja Maarika Lember (OÜ Change Partners) ning rahatarkuse teemal jagas nõuandeid Kristi Saare (Kristi investeerib OÜ). Päeva lõpetas põnev paneelarutelu õppejuhtide aktiivgrupi liikmetega päeva moderaatori eestvedamisel (Sander Kiviloo, Tallinna Õpetajate Maja). Selgus, et õppejuht on lasteaias nagu Hunt Kriimsilm – natuke transamees, suhtekorraldaja, nõustaja ja turundusjuht, aga eelkõige siiski õppesisu ja –keskkonna looja, arendaja ja hindaja.  

Inspiratsioonipäevade teisel päeval viisid Kristi Vimberg ja Inese Freimane Tallinna Õpetajate Majast läbi töötuba õppejuhi rolli analüüsi ja õppejuhtide võrgustiku tegevuskava koostamiseks. Kaks päeva kulgesid koostöises ja meeldivas õhkkonnas. Õppejuhid tõdesid, et omavaheline koostöö ja kogemuste vahetus on olulised ning lisaks said kõik väljendada oma valmisolekut aktiivsema rolli võtmiseks võrgustiku edaspidises töös.  

Vaata kõiki postitusi