Suhtlemisoskus – elu ilma arusaamatusteta

Me kõik oleme kuulnud väljendit: „Sa kuuled küll, aga ei kuula.” Paraku moodustavad konfliktid lahutamatu osa meie igapäevaelust ja nende lahtiharutamine võib mõnikord tunduda võimatu ülesandena. Sellegipoolest võib konfliktide edukas lahendamine pöörata halvad suhted heaks ja muuta head suhted veelgi paremaks. Probleemi käsitlemise puhul on oluline, et igal osapoolel oleks võimalus oma arvamus välja öelda ning ka teiste arvamus ära kuulata.
Tihtipeale oleme ühel või teisel viisil oma elus puutunud kokku olukordadega, kus meie poolt väljendatud sõnum ei jõua kuulajateni või me ise ei suuda kõneldavast tekstist olulist sõnumit tabada.
Samas on oskus kuulata ja esitatavast sõnumist oluline info välja selekteerida suhtlusoskuste hulgas ilmselgelt kõige kasulikum oskus üldse.

Kursusel õpetame teid kuulama nii, et see aitaks jõuda suhtlemise ülima eesmärgini – üksteisest arusaamiseni. Hea kuulamisoskus on oluliseks võtmeteguriks probleemsete ja konfliktsete olukordade lahendamisel, see aitab parandada suhteid kõikide inimestega ning luua eeldused suurepäraseks koostööks.

 

Vaata kõiki postitusi