Sädeinimesed õpetajaid koolitamas

Selleks, et teisi sütitada, on vaja ise sädeleda. Õpetajalt oodatakse motiveerimist, toetamist, jõustamist ja sütitamist koolis iga päev.

Kes aga aitab õpetajas tuleleeki särisemas hoida ja seisaks hea selle eest, et see ei kustuks?

Seda saab esmajoones teha õpetaja ise, sest ta on esimene, kes tunneb, kui enam ei jaksa, ja teda saavad toetada ümberkaudsed, kes seda omakorda märkavad – kolleegid, pereliikmed, kooli juhtkond.

Õpetaja, kes teab, et peab oma energiataseme ja motiveerituse eest ise igapäevaselt hoolt kandma, tajub hästi, et selleks peab ta panema ennast kõige värskendavamasse ja energiat andvamasse rolli ja selleks on õpilaseks kehastumine.

Õpetaja, kes huvitub õppimisest, pidevalt end täiendab, uusi olukordi proovib ja oma õppetöösse kaasab, avatult suhtleb ja uusi kontakte otsib – selline õpetaja ei saa tuhmuda!

Kui põnev on olla jälle avastaja, uurija ja katsetaja rollis koos teiste uudishimulikega, kellega üheskoos areneda saab!

Pidev areng ongi see, mis ei lase mugavustsooni langeda ega sisemisel tuleleegil kustuda. Inimene, kes ei soovi areneda või kardab seda, hakkab vaikselt kivistuma, sest püüab tugineda teadmistele ja oskustele, mis kunagi on omandatud, lootes, et need kehtivad säilivustähtajata. Elu aga tõttab edasi ja inimesed, kes temaga sammu ei hoia, jäävad paraku maha. Maha jäämist saab aga vältida vaid ise samuti edasi astuma hakates.

Õpetajakoolituses Tallinna Õpetajate Majas oleme seepärast lähtunud soovist pakkuda õpetajatele pidevat edasi astumise võimalust toetavas ja inspireerivas keskkonnas ning sädeinimeste-koolitajate hooliva juhendamise all.

Kuid kes on sädeinimene?

Sädeinimene on kõigepealt esiõppija – teda vaimustab õppimine, arenemine, oma kogutud teadmiste ja kogemuste edasi andmine, iseenda ja teiste pidev sütitamine, äratamine ja elavdamine. Sädeinimene särab juba kaugele, sest temast õhkub elujanu – ta soovib osaleda, kuulata, katsetada, arutada, muutuda ja teha seda üheskoos. Sädeinimene koolitajana on justkui päikseline eeskuju ja tõestus saalisviibijatele, et elurõõm, õppimine ja eluga kohanemisvõime suurendamine on kättesaadavad ja jõukohased kõigile – mitte keegi ei ole sellest ringist kunagi välja tõugatud olenemata vanusest, soost või elatustasemest! See ongi elukestva õppe põhimõte – inimene elab elusat elu siis, kuni ta õpib! Ja õppimine ei tohi kunagi olla valitute eeskõigus, vaid võimaldatud igaühele, kes soovib areneda!

 

 

Tutvu koolitustega ja registreeru SIIN!

 

Siin on vaid valik sädeinimestest-koolitajatest, kes sel aastal Õpetajate Majas üles astuvad – neid lisandub veel ja veel! Siinkohal võime lühidalt neid tutvustada, mis küll ei tee neile au, sest kõiki tiitleid nende nimede taha mahutada on üksjagu väljakutse, kuid siiski:

 

 •  Anu Parts on loodusainete õpetaja, pikaaegne õppejuht, õpetajakoolitaja, õppematerjalide looja ja alustavate õpetajate nõustaja.

 

 • Elbe Metsatalu on majanduse ja ettevõtluse õpetaja, endine koolijuht, õppejuht, õppematerjalide looja ja koolitaja.

 

 • Rita Rätsepp on pikaaegne koolipsühholoog, nõustaja ja koolitaja.

 

 • Annika Räim on inglise ja saksa keele õpetaja, kogemusega personalijuht, juhtide ja meeskondade nõustaja, karjääri- ja isikliku arengu coach, koolitaja ja treener.

 

 • Maris Viires on SA Noored Kooli värbamis-, turundus- ja finantsjuht, aastakümnese kogemusega turundus- ja värbamisvalkonnas, ettevõtja, konsultant ja koolitaja ning ka TRE treener.

 

 • Jüri Käosaar on Kiviõlis 1. Keskkooli ajalooõpetaja, Noored Kooli programmi vilistlane, haridusasutuste koolitaja ja MTÜ ASÕP (Asendusõpetajate vahendamise programm) üks loojatest ning sealne koolitus- ning kommunikatsioonijuht.

 

 • Maiu Plumer on TÜ hariduskorralduse magister, endine direktor ja õppealajuhataja ning direktori kohusetäitja.

 

 • Heiki Tomson on hingamisterapeut, endine turundusjuht, koolitaja ja nõustaja.

 

 • Helena Väljaste on psühholoog, terapeut, personaalnõustaja, motiveeriva intervjueerimise koolitaja, teadlikkuse õpetaja, MTÜ Vaikuseminutite õpetajakoolitaja ja ettevõtja.

 

 • Kersti Türk on töötanud õpetaja, õppeprorektori, koolijuhi, nõustaja ja sotsiaalpedagoogina. Kersti on vaimse tervise nõustajana enda loodud nõustamisstuudios, koolinõustajana Tartu Rahvusvahelises koolis ja Alustavat Õpetajat Toetava Kooli programmis juhendaja.

 

 • Mariann Lambing on omandanud hariduse sotsiaaltöö ja -pedagoogika erialal, kunstiõpetaja, karjäärinõustaja ja loovuskoolitaja.

 

 • Signe Ventsel on turundusjuht, koolitaja, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige ning Brandmoon OÜ asutaja.

 

Tallinna Haridusameti ja Tallinna Õpetajate Maja koostöös sündinud tasuta õpetajakoolitused on märkimisväärne kingitus ja väärtuslik võimalus omandada teadmisi ja kogemusi selliste koolitajate käest. Igapäevaselt ja eraviisiliselt ei ole meid palju, kes nende koolitustele või nõustamistele oma vahenditest minna jaksaksid.

Oleme teile kõigile siiralt tänulikud, et hoolite koolitajatena meie õpetajate heaolust ja käekäigust nii palju, et soovite meie koolituskavva panustada!

 

Õpetajad ja haridustöötajad – olete väga oodatud koolitustele!

 

tsitaat Haridusjuhtide 10. aastakonverentsilt 2017 Pärnust:

“Selleks, et koolist tuleksid kümne aasta pärast asjakohaste teadmistega ja õnnelikud noored, peavad õpetajad seda kõigepealt ise olema!”

 

Kirjutas: õpetajate koolitusjuht Hedvig Evert

Vaata kõiki postitusi