Õppimise vaimus podcast #8. MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (TORE): noorte kaasamine koolielu parandamisse

“Õppimise vaimus” podcasti 8. saate külalisteks on TORE programmi (MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) arendusjuht Marju Jaanimäe ja TORE tugiõpilane Kairit Kolk.

TORE on Eesti koolides üle kahekümne aasta toimuv programm, mille raames toimub süsteemne noorte kaasamine koolielu parandamisse. TORE missioon on suurendada koolides nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.
Saate külalistega vestleme, mis on TORE eesmärgid, kes on tugiõpilane ning mida annab TORE programmiga liitumine koolile. Räägime ka tänapäeva noorte sotsiaalsetest oskustest ja suhtlusjulgusest.
Saatejuht ja produtsent: Sander Kiviloo
Vaata kõiki postitusi