Õppeaasta pidulik lõpetamine

31. mail toimus õppeaasta lõppemise puhul pidulik koosviibimine pikaaegsetele aineühenduste juhtidele. Tänasime ja tunnustasime neid tehtud töö eest ning tutvustasime õpetajate täiendkoolituses toimuvaid uuendusi 2018. sügishooajal.

Õpetajate täiendkoolitus on valinud endale visiooniks olla uuendusmeelne koolituspaik õpetajatele, kust saavad alguse uued ideed, levivad uued õpetamispraktikad ning ärkavad ellu viljakad koostööalgatused.

Senise 26 ainepõhise ühenduse asemel on moodustamisel 6 koostööpõhist õpikoda – humanitaaria, reaalia, kaunid kunstid, tugiteenused, alus- ja algharidus ning haridusjuhid, kes osalevad aktiivselt nii õpetajakoolituse programmi kavandamisel kui selle elluviimisel.

Ilusat suve!

Vaata kõiki postitusi