Õpetajate Maja toetab õpetajaid liikumisõpetuse ainekavale üleminekul

„Liikumise, tervise ja koolispordi“ teema-aasta raames on Tallinna Õpetajate Majas suurt tähelepanu pööratud uuenevale kehalise kasvatuse ainekavale. Nimelt kehaline kasvatus on uuenemas liikumisõpetuseks. Liikumisõpetus on kohustuslik õppeaine nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Selle eesmärk on, et õpilased saaksid koolist oskused, teadmised ja motivatsiooni aktiivseks eluviisiks. Kui senine kehalise kasvatuse ainekava tõi konkreetselt välja spordialad, mida koolid peavad õpetama (korvpall, kergejõustik jne), siis uus ainekava on lahti kirjutatud oskuste ja teadmistena, mida õpilased vajavad selleks, et olla aktiivne.

Tallinna Haridusameti toel ja koostöös Tartu Ülikooli Liikumislaboriga disainisime uue ainekava ettevalmistamiseks Tallinna õpetajaskonnale koolitusplaani, mis koosnes 6 ühepäevasest koolitusest ning terve õppeaasta kestnud liikumisõpetuse 40 tunnisest täienduskoolitusest. Täienduskoolitustel tutvustati didaktikat ja võimalusi sobiva õpikeskkonna loomiseks koos erinevate harrastuspordialade rakendamisvõimalustega. Koolitajateks olid oma ala spetsialistid, näiteks käsitleti judoõpet, kepikõndi, rannatennist.

Terve õppeaasta jooksul kestnud pika liikumisõpetuse koolituse lõpetasime Ida-Virumaal matkaõpetuse, discgolfi ja iga osaleja rakenduskavaga. Viimasest sessioonist sai osa ka meie direktori kohusetäitja Kristi Vimberg. Seda, et õppimine ja lõbu käivad käsikäes, ilmestavad meie fotod.

Täname viljaka ja tegusa aasta eest koostööpartnereid ja õpihimulisi õpetajaid!

 

Vaata kõiki postitusi