Liikumisaktiivsuse veebikoolitused ja inspiratsioonikojad kehalise kasvatuse õpetajatele ja lasteaia liikumisõpetajatele on osutunud ülipopulaarseteks

Aprillikuu on olnud toetav liikumisõpetajatele ja kehalise kasvatuse õpetajatele. Õpetajate Maja on käivitanud koos kehalise kasvatuse õpetajate ja lasteaia liikumisõpetajatega veebikoolitused, mis pakuvad ideid õpilaste liikumisaktiivsuse toetamiseks.

Kehalise kasvatuse inspiratsioonikoja sihtrühmaks olid Tallinna üldhariduskoolide kehalise kasvatuse õpetajad, kes said üksteiselt professionaalset toetust, reflekteerides ja analüüsides oma praktikaid ning olulisi ainealaseid väljakutseid distantsõppe perioodidel. Inspiratsioonikoja fookuses olid liikumispraktikad, õpilase hindamine ja tagasisidestamine ning digipraktikad. Inspiratsioonikoda osutus eriti populaarseks ning kahes grupis said osalemisvõimaluse 64 õpetajat.

 

Lasteaia liikumisõpetajate koolituse eesmärk on tutvustada kasulikke digikeskkondi ja praktikad laste liikumisaktiivsuse toetamisel (sh GPS-kunst) ning võimalusi lastevanemate kaasamiseks.

Vaata kõiki postitusi